SSSB:s Besvärsnämnd

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) är en sammanslutning av student- och elevkårer som arbetar med att stärka studenters röst i Stockholmsregionen. SSCO grundade 1958 Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) som i dag har 8000 studentbostäder i sitt bestånd. Därför tillsätter SSCO ledamöter till SSSB:s två överklagandeinstanser: Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden.

Besvärsnämnden (BN) behandlar överklaganden av Bostadsdelegationens beslut, det vill säga ärenden från hyresgäster och köande i Stiftelsen Stockholm studentbostäder (SSSB). Ärenden som behandlas av BN handlar exempelvis om köärenden, boende i studentbostad samt ansökan om studentbostad hos SSSB. BN sammanträder på kvällstid ca. 18.00-22.00 ungefär 8-10 ggr/år. Ledamot i BN väljs på en mandatperiod om två år.

Som ledamot i BN får du:

 • möteserfarenhet
 • insyn i SSSB:s arbete
 • värdefulla erfarenheter i hantering av överklagandeprocesser
 • bidra till att upprätthålla en rättssäker hantering av överklagandeärenden
 • inbjudningar till gemensamma aktiviteter och events hos SSCO
 • möjlighet att vara en del av studentrörelsen

Profil
Som sökande till BN ställs det krav på att sökande har hög integritet. Arbetet med BN ställer också krav på att ledamoten har en grundläggande förståelse för studenters sociala och ekonomiska förutsättningar för att bedriva studier. Meriter så som liknande uppdrag, juridisk eller medicinsk bakgrund samt om sökande är student tas i beaktning, men vi välkomnar alla sökande. Samtliga ärenden är sekretessbelagda. Uppdraget är ideellt.

Ansökan till Besvärsnämnden
Låter uppdraget intressant? SSCO:s medlemskårer nominerar ledamöter till uppdraget. Kontakta politisksekreterare@sus.su.se med ditt CV och en kortare motivering till varför du söker uppdraget. Senaste ansökningsdag 26 februari. Vid frågor kring uppdraget vänligen kontakta info@ssco.se.

SSSB:s Bostadsdelegation

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) är en sammanslutning av student- och elevkårer som arbetar med att stärka studenters röst i Stockholmsregionen. SSCO grundade 1958 Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) som idag har 8000 studentbostäder i sitt bestånd. Därför tillsätter SSCO ledamöter till SSSB:s två överklagandeinstanser: Bostadsdelegationen och Besvärsnämnden.

Bostadsdelegationen (BD) behandlar ansökningar och överklaganden från hyresgäster och köande i Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB). Ärenden som behandlas av BD handlar exempelvis om köärenden, boende i studentbostad samt ansökan om studentbostad hos SSSB. BD sammanträder vardagar, ca. 09.00-17.00 ungefär 8-10 ggr/år. Ledamot i BD väljs på en mandatperiod om två år.

Som ledamot i BD får du:

 • möteserfarenhet
 • insyn i SSSB:s arbete
 • värdefulla erfarenheter i hantering av överklagandeprocesser
 • bidra till att upprätthålla en rättssäker hantering av överklagandeärenden
 • inbjudningar till gemensamma aktiviteter och events hos SSCO
 • möjlighet att vara en del av studentrörelsen.

Profil
Som sökande till BD ställs det krav på att sökande har hög integritet. Arbetet med BD ställer också krav på att ledamoten har en grundläggande förståelse för studenters sociala och ekonomiska förutsättningar för att bedriva studier. Meriter så som liknande uppdrag, juridisk eller medicinsk bakgrund samt om sökande är student tas i beaktning, men vi välkomnar alla sökande. Samtliga ärenden är sekretessbelagda. Uppdraget är ideellt.

Ansökan till Bostadsdelegationen
Låter uppdraget intressant? SSCO:s medlemskårer nominerar ledamöter till uppdraget. Mejla politisksekreterare@sus.su.se med ditt CV och en kortare motivering till varför du söker uppdraget. Sista ansökningsdag 26 februari. Vid frågor kring uppdraget vänligen kontakta info@ssco.se.