Doktorandrepresentant: Humanvetenskapliga områdets beredning för utbildning på forskarnivå (BUF)

Som doktorandrepresentant i Humanvetenskapliga områdets beredning för utbildning på forskarnivå (BUF) har du möjlighet att utifrån ett doktorandperspektiv påverka beredningen av övergripande och strategiskt viktiga frågor som rör utbildningen på forskarnivå vid området. BUF är en arbetsgrupp under Områdesnämnden för humanvetenskap och utgörs av företrädare från områdets olika verksamhetsområden. För mer information om BUF se universitetets hemsida här.

Mandatperioden som doktorandrepresentant är normalt på ett år. Du förväntas under perioden delta i BUF:s möten omkring en gång i månaden, samt rapportera till Centrala doktorandrådet (CDR). Rapportering sker lämpligast via SUS doktorandombud. Som representant i BUF ersätts du med 2 dagars prolongation samt ytterligare 1 dag per möte. Mötesnärvaro ska kunna styrkas med protokoll. 

Du som är doktorand vid Humanvetenskapliga området har möjlighet att kandidera. Vill du anmäla intresse, eller har du frågor om uppdraget, tveka inte att höra av dig till doktorandombud David Rynell Åhlén på david.rynell.ahlen@sus.su.se

Doktorandrepresentant: Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (Rebus)

1 ordinarie plats

Som doktorandrepresentant i Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (Rebus) tar du dig an en för högre utbildning högaktuell fråga: kvalitet. I Rebus har du möjlighet att påverka Stockholms universitets kvalitetsarbete från ett doktorandperspektiv. Tillsammans med företrädare från universitetets alla verksamhetsområden deltar du i arbetet med att utveckla Stockholms universitets kvalitetssäkringssystem och förbereda lärosätet för framtida utvärderingar. För mer information om Rebus se universitetets hemsida här.

Mandatperioden för doktorandrepresentanter är normalt på ett år. Du förväntas under perioden delta i Rebus möten omkring en gång i månaden, samt rapportera till Centrala doktorandrådet (CDR). Rapportering sker lämpligast via SUS doktorandombud. Som representant i Rebus ersätts du med 2 dagars prolongation samt ytterligare 1 dag per möte. Mötesnärvaro ska kunna styrkas med protkoll. 

Du som är aktiv doktorand vid Stockholm universitet har möjlighet att kandidera. Vill du anmäla intresse, eller har du frågor om uppdraget, tveka inte att höra av dig till doktorandombud David Rynell Åhlén på david.rynell.ahlen@sus.su.se

 

SSCO söker generalsekreterare

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen. Just nu söker SSCO en generalsekreterare. Det är en tillsvidareanställning på heltid.

Som Generalsekreterare kommer du arbeta med att utveckla organisationens kommunikativa arbete tillsammans med förtroendevalt presidium, genom interna och externa möten med politiker, intresseorganisation och våra medlemskårer. Eftersom att du kommer arbeta på ett litet kansli kommer arbetsuppgifterna vara varierade och även andra arbetsuppgifter kan ingå.

Sista ansökningsdag är 8 september men urval sker löpande.

Läs mer om tjänsten på SSCO:s webbplats

SSCO söker kanslisekreterare

Söker du en ny utmaning i koordinerande roll med mycket eget ansvar? Gillar du att ha många kontaktytor och flera bollar i luften? Vill du utvecklas i en medlemsbunden organisation?

Stockholms studenters centralorganisation (SSCO) söker just nu en kanslisekreterare. SSCO är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen.

Det är en visstidsanställning på 100 procent till och med vecka 27 2018. Sista ansökningsdag är 15 september men urval sker löpande.

Läs mer om tjänsten på SSCO:s webbplats

Studentrepresentant: Magister- eller masterstudent till suppleantplats i institutionsstyrelsen vid BUV

1 plats

Som studentrepresentant på suppleantplats sitter du på en mandatperiod på ett år (fram till årsskiftet 2017/18) och deltar i styrelsemöten i de fall då ordinarie studentrepresentanter inte kan närvara. Du får vara en aktiv del av arbetet i institutionsstyrelsen och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Studentrepresentanternas uppgift är att företräda studenternas intressen och föra in ett studentperspektiv på styrelsens möten.

Uppdraget är arvoderat på 500kr/bevistat möte där du hoppar in för någon ordinarie som inte är tillgänglig och du blir en stor erfarenhet och merit rikare! Vi söker studenter vid något av magister- eller masterprogrammen på BUV.

Institutionsstyrelsen består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen och bedriver universitetets egentliga arbete genom att besluta om bland annat:
• institutionens interna organisation, budget och övergripande riktlinjer för verksamheten
• ändringar av kursplaner och kurslitteratur
• att inleda olika typer av rekryteringar vid institutionen

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen rapporterar du om arbetet i institutionsstyrelsen till BUVs Studentråd och förväntas delta i deras månatliga möten. Möten med studentrådet är inte arvoderade.

Du som är inskriven vid något av masterprogrammen på BUV kan kandidera. Maila till studiebevakare.larare@sus.su.se och skriv varför du skulle platsa! Skriv "Studentrepresentant IS-suppleant BUV" i ämnesraden.

Tillsättning kommer att ske löpande, så vänta inte med att nominera dig.

Om du har några frågor maila till mailadressen ovan eller kom förbi studiebevakarnas rum på Studentkåren (Studenthuset, plan 1).

Studentrepresentant: till Programrådet för Förskollärarprogrammet

1 ledig plats

Som studentrepresentant sitter du på en mandatperiod på ett år och deltar programrådsmöten ca 2-6 gånger per termin. Du får vara en aktiv del av arbetet i programrådet och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Studentrepresentanternas uppgift är att företräda studenternas intressen och föra in ett studentperspektiv på programrådets möten.

Uppdraget i programrådet är arvoderat med 500kr/bevistat möte och du blir en stor erfarenhet och merit rikare!

Programrådet består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen och fungerar som rådgivande instans i frågor rörande bland annat:
• granskning och utveckling av utbildningsplaner och utkast till kursplaner
• dimensionering av programmet
• utvecklingen inom programmet med utgångspunkt i t.ex. termins- och kursvärderingar

Som studentrepresentant i programrådet för Förskollärarprogrammet rapporterar du även om programrådets arbete till BUVs Studentråd och förväntas delta i deras månatliga möten. Möten med studentrådet är inte arvoderade.

Du som är inskriven vid Förskollärarprogrammet kan kandidera. Maila till studiebevakare.larare@sus.su.se och skriv varför du skulle platsa!

Tillsättning kommer att ske löpande, så vänta inte med att nominera dig.

Om du har några frågor maila till mailadressen ovan eller kom förbi studiebevakarnas rum på Studentkåren (Studenthuset, plan 1).

Projektledare för tidningsutveckling

Bakgrund

Stockholms universitets studentkår (SUS) är en av Sveriges största studentkårer med cirka 15 000 medlemmar. Vi är en frivillig medlemsorganisation som arbetar aktivt med att företräda studenters intressen genom studiebevakning, påverkansarbete, information och åsiktsbildning. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök. Medarbetare på SUS kansli utgörs av ett tjugotal ideellt engagerad (arvoderade) förtroendevalda och sju anställda.

Nu söker vi en projektledare till vår verksamhet. Tjänsten är en projektanställning på minst 6 månader med start den 1 september.

Arbetsuppgifter

Stockholms universitets studentkårs tidning Gaudeamus står inför ett utvecklingsarbete med fokus på en omformning från tryckt form till ett digital webbformat. Som projektledare är din huvuduppgift att driva och genomföra omdaningen utifrån kårstyrelsens riktlinjer.

Projektledaruppdraget inbegriper att ta fram strategiskt underlag avseende profilering av tidningen, tidningens organisatoriska funktion, målgruppsidentifiering samt utvecklingen av en digital plattform för tidningen. Tjänsten innefattar att vara ansvarig utgivare för tidningen, men tidningen förväntas inte publicera under projekttiden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant utbildning inom kommunikation, journalistik och/eller projektledning. Du har erfarenhet av strategisk kommunikation, tidningsutgivning i webbformat och webbpublicering. Tidigare erfarenhet av att utveckla en tidning och egen journalistisk erfarenhet är meriterande.

Som person är du resultatinriktad, kreativ och lyhörd. Du är van att arbeta självständigt, gillar att samarbeta och har lätt att anpassa dig efter nya arbetsformer och rutiner. Erfarenhet från ideella organisationer eller universitet är meriterande.

Stockholms universitets studentkår välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Omfattning

Tjänsten är en projektanställning på heltid, minst 6 månader. Tillträdesdatum är den 1 september 2017 men kan diskuteras då vi är intresserade av att hitta rätt person.   

Ansökan

Välkommen med din ansökan, CV och löneanspråk till rekrytering@sus.su.se senast den 28 augusti 2017. Ansökningar behandlas löpande. Märk din ansökan med ”Projektledare”.

Kontaktpersoner

Frågor om tjänsten, studentkåren och rekryteringsprocessen besvaras fram till 15 juli av Anton Jägare, politisksekreterare@sus.su.se. Därefter av verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall, verksamhetschef på Stockholms universitets studentkår, camilla.lundevall@sus.su.se.         

Facklig representant för Unionen: Malin Forshällen, malin.forshallen@sus.su.se.

Arbetsgivare

Stockholms universitets studentkår

Universitetsvägen 2 A

114 18 Stockholm