Projektgrupp för välkomnandet av nya studenter

Stockholms universitets studentkår håller just nu på att sätta ihop en idéell projektgrupp inför välkomnandet av nya studenter HT-17. Gruppen kommer att planera aktiviteter, mottagningsverksamhet och liknande händelser nu under maj och juni för att sedan jobba med aktiviteterna från 23 augusti till 8 september. 

Vill du att SUS ska anordna mer mottagningsverksamhet för nya studenter? Tycker du att det är trist att det inte finns någon gemensam insparksverksamhet? Mejla event@sus.su.se och presentera dig.

Studentrepresentant: till Programrådet för Förskollärarprogrammet

1 lediga plats

Som studentrepresentant sitter du på en mandatperiod på ett år och deltar programrådsmöten ca 2-6 gånger per termin. Du får vara en aktiv del av arbetet i programrådet och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Studentrepresentanternas uppgift är att företräda studenternas intressen och föra in ett studentperspektiv på programrådets möten.

Uppdraget i programrådet är arvoderat med 500kr/bevistat möte och du blir en stor erfarenhet och merit rikare!

Programrådet består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen och fungerar som rådgivande instans i frågor rörande bland annat:
• granskning och utveckling av utbildningsplaner och utkast till kursplaner
• dimensionering av programmet
• utvecklingen inom programmet med utgångspunkt i t.ex. termins- och kursvärderingar

Som studentrepresentant i programrådet för Förskollärarprogrammet rapporterar du även om programrådets arbete till BUVs Studentråd och förväntas delta i deras månatliga möten. Möten med studentrådet är inte arvoderade.

Du som är inskriven vid Förskollärarprogrammet kan kandidera. Maila till studiebevakare.larare@sus.su.se och skriv varför du skulle platsa!

Tillsättning kommer att ske löpande, så vänta inte med att nominera dig.

Om du har några frågor maila till mailadressen ovan eller kom förbi studiebevakarnas rum på Studentkåren (Studenthuset, plan 1).

Studentrepresentant: Magister- eller masterstudent till suppleantplats i institutionsstyrelsen vid BUV

1 plats

Som studentrepresentant på suppleantplats sitter du på en mandatperiod på ett år (fram till årsskiftet 2017/18) och deltar i styrelsemöten i de fall då ordinarie studentrepresentanter inte kan närvara. Du får vara en aktiv del av arbetet i institutionsstyrelsen och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Studentrepresentanternas uppgift är att företräda studenternas intressen och föra in ett studentperspektiv på styrelsens möten.

Uppdraget är arvoderat på 500kr/bevistat möte där du hoppar in för någon ordinarie som inte är tillgänglig och du blir en stor erfarenhet och merit rikare! Vi söker studenter vid något av magister- eller masterprogrammen på BUV.

Institutionsstyrelsen består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen och bedriver universitetets egentliga arbete genom att besluta om bland annat:
• institutionens interna organisation, budget och övergripande riktlinjer för verksamheten
• ändringar av kursplaner och kurslitteratur
• att inleda olika typer av rekryteringar vid institutionen

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen rapporterar du om arbetet i institutionsstyrelsen till BUVs Studentråd och förväntas delta i deras månatliga möten. Möten med studentrådet är inte arvoderade.

Du som är inskriven vid något av masterprogrammen på BUV kan kandidera. Maila till studiebevakare.larare@sus.su.se och skriv varför du skulle platsa! Skriv "Studentrepresentant IS-suppleant BUV" i ämnesraden.

Tillsättning kommer att ske löpande, så vänta inte med att nominera dig.

Om du har några frågor maila till mailadressen ovan eller kom förbi studiebevakarnas rum på Studentkåren (Studenthuset, plan 1).