Studentmentorer till projektet Tjejer på väg mot högre utbildning

Om projektet

Projektet Tjejer på väg mot högre utbildning är ett initiativ för att stödja tjejer i socioekonomiskt utsatta områden och stärka banden mellan utsatta områden och universitet samt högskolor. Projektet syftar till att främja högre utbildning bland tjejer med missgynnande socioekonomisk bakgrund. Genom studiestöd och studiebesök ska en tjejgrupp från en social utsatt skola inspireras och motiveras till att satsa mot högre utbildning vid högskola eller universitet.

Projektet sker i samarbete med Stockholms universitets studentkår och finansieras av Stockholms universitet och Järfälla kommun. 

Om uppdraget som studentmentor

Projektet söker nu tre studentmentorer från Stockholms universitet. Du är fördelaktigt lärarstudent då planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet är centralt.  Som studentmentor ger du studiestöd vid fem tillfällen på tjejernas skola samt genomför två studiebesök vid Stockholms universitet tillsammans med de tjejer som du ansvarar för. Vid studiestödet står ett språkutvecklande arbetssätt i fokus och ditt uppdrag som mentor är även att inspirera och motivera.

Projektet pågår från vecka 45 2017 till vecka 14 2018. Du får arvode för samtliga studieträffar, studiebesök samt planering- och utvärderingstillfälle.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 29 oktober. Ansökan sker via mejl till ida.strandelin@hotmail.com

Bifoga gärna CV och personligt brev.

Kontaktperson:

Ida Strandelin, projektledare.
Ida.strandelin@hotmail.com

Doktorandrepresentant: Humanvetenskapliga områdets samverkansberedning

1 ordinarie plats

Som doktorandrepresentant i Humanvetenskapliga områdets samverkansberedning har du möjlighet att utifrån ett doktorandperspektiv påverka beredningen av övergripande och strategiskt viktiga samverkansfrågor. Beredningen är inrättad av Områdesnämnden för humanvetenskap och utgörs av företrädare från områdets olika verksamheter. För mer information om samverkansberedningen se universitetets hemsida här

Mandatperioden som doktorandrepresentant är normalt på ett år. Du förväntas under perioden delta i beredningens sammanträden, samt rapportera till Centrala doktorandrådet (CDR). Rapporteringen sker lämpligast via SUS doktorandombud. Som representant i samverkansberedningen ersätts du med 2 dagars prolongation samt ytterligare 1 dag per möte. Mötesnärvaro ska kunna styrkas med protokoll. 

Du som är doktorand vid Humanvetenskapliga området har möjlighet att kandidera. Vill du anmäla intresse, eller har du frågor om uppdraget, tveka inte att höra av dig till doktorandombud David Rynell Åhlén på david.rynell.ahlen@sus.su.se

Doktorandrepresentant: Paneldeltagare till Centrum för universitetslärarutbildningens (CeUL) forskarhandledarkurs den 25 oktober

3 platser

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) ger varje år kurser i forskarhandledning, för lärare som handleder eller ska handleda doktorander. Ett inslag i kursen är att aktiva doktorander deltar i en panel för att svara på frågor om och dela med sig av sina upplevelser av handledning. CeUL söker nu doktorander att delta i en sådan panel vid ett kurstillfälle den 25 oktober. Deltagandet kräver inga förberedelser, annat än att du tänker på ett riktigt bra handledningstillfälle som du kort kan redogöra för. För mer information om CeUL:s verksamhet se universitetets hemsida här.

Kursen äger rum på Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, den 25 oktober kl. 14.30 till 15.30. 

Du som är doktorand vid någon av följande institutioner har möjlighet att delta: Institutionen för svenska och flerspråkighet; Institutionen för socialt arbete; Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier; Romanska och klassiska institutionen; Institutionen för data- och systemvetenskap; Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap; Institutionen för mediestudier; Filosofiska institutionen; Statsvetenskapliga institutionen; Sociologiska institutionen; Socialantropologiska institutionen; Psykologiska institutionen; Företagsekonomiska institutionen.

Vill du anmäla intresse, eller har du frågor om uppdraget, tveka inte att höra av dig till doktorandombud David Rynell Åhlén på david.rynell.ahlen@sus.su.se.   

Ta fram nya Mondo!

Nu händer det! Stockholms universitet kommer äntligen att ta fram en ny så kallad lärplattform, det vill säga en ersättning för det vi idag känner som Mondo. 

SU har haft Mondo sedan 2007 och det är därför av rent tekniska skäl dags att byta ut det. Därutöver så har såväl lärare, administratörer som inte minst studenter haft en del kritik att framföra under åren. Därför är det så oerhört viktigt när vi nu ska ta fram ett nytt system att studenternas input och önskemål är med under höstens arbete med lärplattformen som ska stå färdig vid årsskiftet, så att systemet kan anpassas därefter. 

SU:s IT-avdelning söker därför nu två studenter att delta i en referensgrupp. Referensgruppens uppdrag är att fatta beslut om hur systemet ska utformas och användas! Under september, oktober och november kommer gruppen träffas varannan vecka med några efterföljande möten. Arbetet kommer bedrivas i ett antal workshops som kräver en viss förberedelse där frågor diskuteras och olika lösningar demonstreras och beslutas. 

Vi söker därför dig som studerar vid Stockholms universitet och har använt dig av Mondo, Fastreg, Daisy eller annan lärplattform. Inga ytterligare kvalifikationer krävs, då vi eftersträvar en så stor bredd som möjligt i bakgrunder och erfarenheter. Systemet ska ju kunna användas av alla studenter! 

Du som deltar kommer att få biobiljetter. Men framförallt får du möjligheten att på ett avgörande sätt påverka IT- och studiemiljön för alla studenter vid Stockholms universitet i åratal framöver!

Vill du bidra? Mejla till studiemiljo@sus.su.se senast 1 september. 

Doktorandrepresentant: Humanvetenskapliga områdets beredning för utbildning på forskarnivå (BUF)

Som doktorandrepresentant i Humanvetenskapliga områdets beredning för utbildning på forskarnivå (BUF) har du möjlighet att utifrån ett doktorandperspektiv påverka beredningen av övergripande och strategiskt viktiga frågor som rör utbildningen på forskarnivå vid området. BUF är en arbetsgrupp under Områdesnämnden för humanvetenskap och utgörs av företrädare från områdets olika verksamhetsområden. För mer information om BUF se universitetets hemsida här.

Mandatperioden som doktorandrepresentant är normalt på ett år. Du förväntas under perioden delta i BUF:s möten omkring en gång i månaden, samt rapportera till Centrala doktorandrådet (CDR). Rapportering sker lämpligast via SUS doktorandombud. Som representant i BUF ersätts du med 2 dagars prolongation samt ytterligare 1 dag per möte. Mötesnärvaro ska kunna styrkas med protokoll. 

Du som är doktorand vid Humanvetenskapliga området har möjlighet att kandidera. Vill du anmäla intresse, eller har du frågor om uppdraget, tveka inte att höra av dig till doktorandombud David Rynell Åhlén på david.rynell.ahlen@sus.su.se

SSCO söker generalsekreterare

Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen. Just nu söker SSCO en generalsekreterare. Det är en tillsvidareanställning på heltid.

Som Generalsekreterare kommer du arbeta med att utveckla organisationens kommunikativa arbete tillsammans med förtroendevalt presidium, genom interna och externa möten med politiker, intresseorganisation och våra medlemskårer. Eftersom att du kommer arbeta på ett litet kansli kommer arbetsuppgifterna vara varierade och även andra arbetsuppgifter kan ingå.

Sista ansökningsdag är 8 september men urval sker löpande.

Läs mer om tjänsten på SSCO:s webbplats

SSCO söker kanslisekreterare

Söker du en ny utmaning i koordinerande roll med mycket eget ansvar? Gillar du att ha många kontaktytor och flera bollar i luften? Vill du utvecklas i en medlemsbunden organisation?

Stockholms studenters centralorganisation (SSCO) söker just nu en kanslisekreterare. SSCO är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen.

Det är en visstidsanställning på 100 procent till och med vecka 27 2018. Sista ansökningsdag är 15 september men urval sker löpande.

Läs mer om tjänsten på SSCO:s webbplats

Studentrepresentant: Magister- eller masterstudent till suppleantplats i institutionsstyrelsen vid BUV

1 plats

Som studentrepresentant på suppleantplats sitter du på en mandatperiod på ett år (fram till årsskiftet 2017/18) och deltar i styrelsemöten i de fall då ordinarie studentrepresentanter inte kan närvara. Du får vara en aktiv del av arbetet i institutionsstyrelsen och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Studentrepresentanternas uppgift är att företräda studenternas intressen och föra in ett studentperspektiv på styrelsens möten.

Uppdraget är arvoderat på 500kr/bevistat möte där du hoppar in för någon ordinarie som inte är tillgänglig och du blir en stor erfarenhet och merit rikare! Vi söker studenter vid något av magister- eller masterprogrammen på BUV.

Institutionsstyrelsen består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen och bedriver universitetets egentliga arbete genom att besluta om bland annat:
• institutionens interna organisation, budget och övergripande riktlinjer för verksamheten
• ändringar av kursplaner och kurslitteratur
• att inleda olika typer av rekryteringar vid institutionen

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen rapporterar du om arbetet i institutionsstyrelsen till BUVs Studentråd och förväntas delta i deras månatliga möten. Möten med studentrådet är inte arvoderade.

Du som är inskriven vid något av masterprogrammen på BUV kan kandidera. Maila till studiebevakare.larare@sus.su.se och skriv varför du skulle platsa! Skriv "Studentrepresentant IS-suppleant BUV" i ämnesraden.

Tillsättning kommer att ske löpande, så vänta inte med att nominera dig.

Om du har några frågor maila till mailadressen ovan eller kom förbi studiebevakarnas rum på Studentkåren (Studenthuset, plan 1).

Studentrepresentant: till Programrådet för Förskollärarprogrammet

1 ledig plats

Som studentrepresentant sitter du på en mandatperiod på ett år och deltar programrådsmöten ca 2-6 gånger per termin. Du får vara en aktiv del av arbetet i programrådet och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Studentrepresentanternas uppgift är att företräda studenternas intressen och föra in ett studentperspektiv på programrådets möten.

Uppdraget i programrådet är arvoderat med 500kr/bevistat möte och du blir en stor erfarenhet och merit rikare!

Programrådet består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen och fungerar som rådgivande instans i frågor rörande bland annat:
• granskning och utveckling av utbildningsplaner och utkast till kursplaner
• dimensionering av programmet
• utvecklingen inom programmet med utgångspunkt i t.ex. termins- och kursvärderingar

Som studentrepresentant i programrådet för Förskollärarprogrammet rapporterar du även om programrådets arbete till BUVs Studentråd och förväntas delta i deras månatliga möten. Möten med studentrådet är inte arvoderade.

Du som är inskriven vid Förskollärarprogrammet kan kandidera. Maila till studiebevakare.larare@sus.su.se och skriv varför du skulle platsa!

Tillsättning kommer att ske löpande, så vänta inte med att nominera dig.

Om du har några frågor maila till mailadressen ovan eller kom förbi studiebevakarnas rum på Studentkåren (Studenthuset, plan 1).

Projektledare för tidningsutveckling

Bakgrund

Stockholms universitets studentkår (SUS) är en av Sveriges största studentkårer med cirka 15 000 medlemmar. Vi är en frivillig medlemsorganisation som arbetar aktivt med att företräda studenters intressen genom studiebevakning, påverkansarbete, information och åsiktsbildning. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök. Medarbetare på SUS kansli utgörs av ett tjugotal ideellt engagerad (arvoderade) förtroendevalda och sju anställda.

Nu söker vi en projektledare till vår verksamhet. Tjänsten är en projektanställning på minst 6 månader med start den 1 september.

Arbetsuppgifter

Stockholms universitets studentkårs tidning Gaudeamus står inför ett utvecklingsarbete med fokus på en omformning från tryckt form till ett digital webbformat. Som projektledare är din huvuduppgift att driva och genomföra omdaningen utifrån kårstyrelsens riktlinjer.

Projektledaruppdraget inbegriper att ta fram strategiskt underlag avseende profilering av tidningen, tidningens organisatoriska funktion, målgruppsidentifiering samt utvecklingen av en digital plattform för tidningen. Tjänsten innefattar att vara ansvarig utgivare för tidningen, men tidningen förväntas inte publicera under projekttiden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har relevant utbildning inom kommunikation, journalistik och/eller projektledning. Du har erfarenhet av strategisk kommunikation, tidningsutgivning i webbformat och webbpublicering. Tidigare erfarenhet av att utveckla en tidning och egen journalistisk erfarenhet är meriterande.

Som person är du resultatinriktad, kreativ och lyhörd. Du är van att arbeta självständigt, gillar att samarbeta och har lätt att anpassa dig efter nya arbetsformer och rutiner. Erfarenhet från ideella organisationer eller universitet är meriterande.

Stockholms universitets studentkår välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Omfattning

Tjänsten är en projektanställning på heltid, minst 6 månader. Tillträdesdatum är den 1 september 2017 men kan diskuteras då vi är intresserade av att hitta rätt person.   

Ansökan

Välkommen med din ansökan, CV och löneanspråk till rekrytering@sus.su.se senast den 28 augusti 2017. Ansökningar behandlas löpande. Märk din ansökan med ”Projektledare”.

Kontaktpersoner

Frågor om tjänsten, studentkåren och rekryteringsprocessen besvaras fram till 15 juli av Anton Jägare, politisksekreterare@sus.su.se. Därefter av verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall, verksamhetschef på Stockholms universitets studentkår, camilla.lundevall@sus.su.se.         

Facklig representant för Unionen: Malin Forshällen, malin.forshallen@sus.su.se.

Arbetsgivare

Stockholms universitets studentkår

Universitetsvägen 2 A

114 18 Stockholm