Studentrepresentant: till Programrådet för Förskollärarprogrammet

1 lediga plats

Som studentrepresentant sitter du på en mandatperiod på ett år och deltar programrådsmöten ca 2-6 gånger per termin. Du får vara en aktiv del av arbetet i programrådet och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Studentrepresentanternas uppgift är att företräda studenternas intressen och föra in ett studentperspektiv på programrådets möten.

Uppdraget i programrådet är arvoderat med 500kr/bevistat möte och du blir en stor erfarenhet och merit rikare!

Programrådet består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen och fungerar som rådgivande instans i frågor rörande bland annat:
• granskning och utveckling av utbildningsplaner och utkast till kursplaner
• dimensionering av programmet
• utvecklingen inom programmet med utgångspunkt i t.ex. termins- och kursvärderingar

Som studentrepresentant i programrådet för Förskollärarprogrammet rapporterar du även om programrådets arbete till BUVs Studentråd och förväntas delta i deras månatliga möten. Möten med studentrådet är inte arvoderade.

Du som är inskriven vid Förskollärarprogrammet kan kandidera. Maila till studiebevakare.larare@sus.su.se och skriv varför du skulle platsa!

Tillsättning kommer att ske löpande, så vänta inte med att nominera dig.

Om du har några frågor maila till mailadressen ovan eller kom förbi studiebevakarnas rum på Studentkåren (Studenthuset, plan 1).

Studentrepresentant: Masterstudent till suppleantplats i institutionsstyrelsen vid BUV

1 plats

Som studentrepresentant på suppleantplats sitter du på en mandatperiod på ett år (fram till årsskiftet 2017/18) och deltar i styrelsemöten i de fall då ordinarie studentrepresentanter inte kan närvara. Du får vara en aktiv del av arbetet i institutionsstyrelsen och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Studentrepresentanternas uppgift är att företräda studenternas intressen och föra in ett studentperspektiv på styrelsens möten.

Uppdraget är arvoderat på 400kr/bevistat möte och du blir en stor erfarenhet och merit rikare! Vi söker studenter vid något av masterprogrammen på BUV.

Institutionsstyrelsen består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen och bedriver universitetets egentliga arbete genom att besluta om bland annat:
• institutionens interna organisation, budget och övergripande riktlinjer för verksamheten
• ändringar av kursplaner och kurslitteratur
• att inleda olika typer av rekryteringar vid institutionen

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen rapporterar du om arbetet i institutionsstyrelsen till ISDs Studentråd och förväntas delta i deras månatliga möten. Möten med studentrådet är inte arvoderade.

Du som är inskriven vid något av masterprogrammen på BUV kan kandidera. Maila till studiebevakare.larare@sus.su.se och skriv varför du skulle platsa! Skriv "Studentrepresentant IS-suppleant BUV" i ämnesraden.

Tillsättning kommer att ske löpande, så vänta inte med att nominera dig.

Om du har några frågor maila till mailadressen ovan eller kom förbi studiebevakarnas rum på Studentkåren (Studenthuset, plan 1).

Medarbetare på deltid till SUS Kårexpedition

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill jobba 1-2 heldagar i veckan, periodvis mer, i vår Kårexpedition i Studenthuset. Kårexpeditionen en viktig del av SUS verksamhet, vi träffar dagligen både svenska och internationella studenter. Som medarbetare i Kårexpeditionen är du en del av SUS ansikte utåt.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande och medverkan under sin tid på universitetet skapar ett utbildningsväsen i världsklass. Stockholms universitets studentkår ska bli bäst i världen på att möjliggöra studenters inflytande över och medverkan i sin utbildning.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet

Om uppdraget

I rollen som medarbetare i SUS Kårexpedition ansvarar du för:

 • Administrering av medlemskap.
 • Svara på frågor om SUS i stort som organisation och om medlemskapet i SUS.
 • Svara på frågor om campus och studentlivet på Stockholms universitet.
 • Telefon- och mejlhantering.
 • Ge utmärkt service och vara behjälplig gentemot studenter och medlemmar.

Om dig

Vi söker dig som är positiv, engagerad och professionell i det du gör. Som person är du ansvarsfull, strukturerad och serviceinriktad. Du är också flexibel, har lätt för att samarbeta och kan anpassa dig efter nya arbetsformer och rutiner. Du behärskar svenska och engelska i både talt och skrift.

Om du har erfarenhet från servicerelaterat arbete ses det som meriterande. Även erfarenhet från andra kår- eller föreningsengagemang ses som meriterande men är inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande.

Varaktighet och arvode


Vi söker dig som kan jobba 1-2 heldagar (ca kl. 10-16) per vecka under minst en termin och vi ser gärna att du vill fortsätta även under vårterminen. Tillträde sker under vecka 32 med betalt utbildningspass.

För uppdraget utgår ett arvode på 110 kr/timme. Då det är ett förtroendeuppdrag gäller inte kollektivavtal.

Så här söker du uppdraget

Vi välkomnar din ansökan oavsett könstillhörighet, könsidentitet, sexuella läggning, ålder, funktionsvariation och din religiösa, etniska och/eller socioekonomiska bakgrund.

Sista ansökningsdag är den 7 maj. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till malin.forshallen@sus.su.se

Märk din ansökan med ”KX-medarbetare”.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till malin.forshallen@sus.su.se

Stockholms universitets studentkår
Universitetsvägen 2 A
114 18 Stockholm

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkår

Politisk sekreterare (50 %)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill samordna kårens centrala påverkansarbete under HT17-VT18.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande och medverkan under sin tid på universitetet skapar ett utbildningsväsen i världsklass. Stockholms universitets studentkår ska bli bäst i världen på att möjliggöra studenters inflytande över och medverkan i sin utbildning.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att stötta presidiet och kårledningen i områdesövergripande påverkansfrågor och verksamhetsrelaterade frågor. Politisk sekreterare ansvarar för att i linje med vår vision och målsättningar omvärldsbevaka och ta fram underlag i för kåren relevanta frågor. I ditt uppdrag som politisk sekreterare kommer du att:

 • vara berörda studentrepresentanter behjälplig med underlag inför sammanträden på central nivå
 • ingå i kårens ledning och i samråd med presidiet bereda underlag av utbildningspolitisk karaktär till kårstyrelse, remissvar och liknande
 • i samråd med presidiet föra löpande kontakt med för studentkåren relevanta samarbetsorgan såsom exempelvis Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)
 • ansvara för kårens närvaro på sociala medier med opinionsbildande syfte.

Om dig

Som person är du engagerad, brinner för att skapa ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet och du bjuder in till engagemang i studentkåren.

Vi ser gärna att du

 • har analytisk förmåga
 • har lätt att uttrycka dig i tal och skrift
 • har erfarenhet av organisationspolitiskt arbete
 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet
 • talar och skriver svenska flytande.

Erfarenhet av kår- eller föreningsverksamhet är meriterande men inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för ett halvtidsuppdrag är 8 600 kronor i månaden.
 • Som förtroendevald på halvtid förväntas du lägga i genomsnitt 17,5 timmar i veckan på ditt uppdrag.
 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin i uppdraget.
 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent under HT17-VT18. Uppdraget pågår från och med 1 juli 2017 till och med 13 juli 2018.

Så här söker du

Sista ansökningsdag är den 7 maj. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se. Märk din ansökan med ”Polsek”.

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande politisk sekreterare Anton Jägare, politisksekreterare@sus.su.se, och andre vice ordförande med ansvar för studentinflytande Sarah Aldenstig, studentinflytande@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkår

Övermarskalk (12,5 %)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill planera, synliggöra och genomföra studentkårens traditionsbärande verksamhet och samordna vår närvaro vid akademiska högtider på Stockholms universitet under HT 2017/VT 2018.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande och medverkan under sin tid på universitetet skapar ett utbildningsväsen i världsklass. Stockholms universitets studentkår ska bli bäst i världen på att möjliggöra studenters inflytande över och medverkan i sin utbildning.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att bidra till studentkårens arbete med medlems- och föreningsutveckling. Övermarskalken ansvarar för att i linje med vår vision och målsättningar planera, synliggöra och genomföra studentkårens traditionsbärande verksamhet och samordna vår närvaro vid akademiska högtider på Stockholms universitet. I ditt uppdrag som övermarskalk kommer du att:

 • samordna studentkårens deltagande i akademiska högtider: SU:s professorsinstallation och doktorspromotion, SU:s magisterpromotion, Nobelfestligheterna samt Valborg
 • ansvara för studentkårens ordensband och medaljer
 • ansvara för att hålla kontinuerlig kontakt med övriga studentkårer och Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) i traditionsbärande frågor.

Om dig

Som person är du engagerad, brinner för att skapa ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet och du bjuder in till engagemang i studentkåren.

Vi ser gärna att du

 • har erfarenhet av event/reklam/PR
 • har erfarenhet av att driva projekt
 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet
 • talar och skriver svenska flytande

Erfarenhet av kår- eller föreningsverksamhet är meriterande men inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för uppdraget är 2150 kronor i månaden.
 • Tidsåtgången för uppdraget varierar beroende på aktuella högtider och arrangemang.
 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 12,5 procent under HT 2017/VT 2018. Uppdraget pågår från och med 7 augusti 2017 till och med 30 juni 2018.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 7 maj. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se. Märk din ansökan med ”Övermarskalk”.

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande övermarskalk Alina Semiletova, overmarskalk@sus.su.se eller  andre vice ordförande för student- och medlemsservice Helen Eyice, medlemsservice@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkår

Samordnare för kårföreningar (50 %)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill stötta, utbilda och synliggöra kårföreningarna som är knutna till studentkåren under HT 2017/VT 2018.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande och medverkan under sin tid på universitetet skapar ett utbildningsväsen i världsklass. Stockholms universitets studentkår ska bli bäst i världen på att möjliggöra studenters inflytande över och medverkan i sin utbildning.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att bidra till studentkårens arbete med medlems- och föreningsutveckling. Samordnare för kårföreningar ansvarar för att i linje med vår vision och målsättningar stötta, utbilda och synliggöra kårföreningarna som är knutna till studentkåren. I ditt uppdrag som samordnare för kårföreningar kommer du att:

 •  vara kårföreningarnas kontaktperson på studentkåren och erbjuda dem stöd i deras verksamhet
 • synliggöra möjligheten att och underlätta för studenter att starta kårföreningar
 • ha ett stort administrativt ansvar i att boka lokaler åt föreningarna och handlägga ansökningar om ekonomiska bidrag samt ansvara för registreringen av kårföreningar
 • representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter och kampanjer på universitetet.

Om dig

Som person är du engagerad, brinner för att skapa ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet och du bjuder in till engagemang i studentkåren.

Vi ser gärna att du

 • har erfarenhet av event
 • har erfarenhet av att driva projekt
 • har erfarenhet av administrativt arbete
 • har erfarenhet av medlemsrekrytering
 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet
 • talar och skriver svenska flytande

Erfarenhet av kår- eller föreningsverksamhet är meriterande men inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för ett halvtidsuppdrag är 8 600 kronor i månaden.
 • Som förtroendevald på halvtid förväntas du lägga i genomsnitt 17,5 timmar i veckan på ditt uppdrag.
 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin i uppdraget.
 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent under HT 2017 – VT 2018. Uppdraget pågår från och med 7 augusti 2017 till och med 30 juni 2018.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 7 maj. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se. Märk din ansökan med ”samordnare kårföreningar”.

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande samordnare för kårföreningar Anton Jägare, karforeningar@sus.su.se eller andre vice ordförande för student- och medlemsservice Helen Eyice, medlemsservice@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkår

Samordnare för lärarstudenter (50 %)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill planera, synliggöra och genomföra studentkårens aktiviteter för lärarstudenter under HT 2017/VT 2018.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande och medverkan under sin tid på universitetet skapar ett utbildningsväsen i världsklass. Stockholms universitets studentkår ska bli bäst i världen på att möjliggöra studenters inflytande över och medverkan i sin utbildning.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att bidra till studentkårens arbete med medlems- och föreningsutveckling. Samordnare för lärarstudenter ansvarar för att i linje med vår vision och målsättningar planera, synliggöra och genomföra studentkårens aktiviteter för lärarstudenter. I ditt uppdrag som samordnare för lärarstudenter kommer du att:

 • planera och genomföra aktiviteter för lärarstudenter vid Stockholms universitet
 • utveckla mötesplatser för lärarstudenter
 • representera studentkåren i relevanta grupper vid Stockholms universitet
 • representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter och kampanjer på universitet

Om dig

Som person är du engagerad, brinner för att skapa ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet och du bjuder in till engagemang i studentkåren.

Vi ser gärna att du

 • har erfarenhet av att driva projekt
 • har erfarenhet av medlemsrekrytering
 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet
 • har varit i kontakt med lärarutbildningarna vid Stockholms universitet
 • talar och skriver svenska flytande

Erfarenhet av kår- eller föreningsverksamhet är meriterande men inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för ett halvtidsuppdrag är 8 600 kronor i månaden.
 • Som förtroendevald på halvtid förväntas du lägga i genomsnitt 17,5 timmar i veckan på ditt uppdrag.
 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin i uppdraget
 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent under HT 2017/VT 2018. Uppdraget pågår från och med 7 augusti 2017 till och med 30 juni 2018.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 7 maj. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se. Märk din ansökan med ”samordnare lärarstudenter”.

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande samordnare för lärarstudenter Jannika Ojeda Meftah, larastudenter@sus.su.se eller andre vice ordförande för student-och medlemsservice Helen Eyice, medlemsservice@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkår

Internationell samordnare (1 uppdrag om 100% eller 2 uppdrag om 50%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill erbjuda internationella studenter vid Stockholms universitet en givande och rolig studietid genom sociala aktiviteter och mentorsprogram under HT17 -VT18.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande och medverkan under sin tid på universitetet skapar ett utbildningsväsen i världsklass. Stockholms universitets studentkår ska bli bäst i världen på att möjliggöra studenters inflytande över och medverkan i sin utbildning.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att bidra till studentkårens arbete med internationella studenter. Som internationell samordnare ansvarar du för att i linje med vår vision och målsättningar planera, synliggöra och genomföra studentkårens aktiviteter riktade till internationella studenter. I ditt uppdrag som internationell samordnare kommer du att:

 • delta i planering, synliggörande, genomförande och uppföljning av aktiviteter för internationella studenter
 • ansvara för studentkårens buddyprogram och ambassadörsprogram för internationella och lokala studenter. Ansvaret delar du med övriga medarbetar på internationella enheten
 •  ansvara för att hålla internationella studenter informerade om vad som händer på studentkåren och i Stockholms studentliv, t.ex. genom det internationella nyhetsbrevet och SUS internationella Facebooksida.

Om dig

Som person är du engagerad, brinner för att skapa ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet och du bjuder in till engagemang i studentkåren.

Vi ser gärna att du

 • har erfarenhet av att driva projekt
 • har erfarenhet av att anordna sociala aktiviteter i en internationell miljö
 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet
 • talar och skriver svenska och engelska flytande.

Erfarenhet av kår- eller föreningsverksamhet är meriterande men inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för ett heltidsuppdrag är 17 200 kronor i månaden.
 • Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag om du arbetar heltid.
 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin i uppdraget.
 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 eller 100 procent under HT 2017 – VT 2018. Uppdraget pågår från och med 7 augusti 2017 till och med 30 juni 2018.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 7 maj. Ansökningar behandlas löpande. Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”internationell samordnare 50%"  eller "internationell samordnare 100%” beroende på om du vill söka uppdraget på heltid eller halvtid. 

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande internationella samordnare Alexandra Harrysson, interntational.1@sus.su.se eller andre vice ordförande för student- och medlemsservice Helen Eyice, medlemsservice@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkår

Studiebevakare (tre uppdrag om vardera 100%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill samordna studentinflytandet vid Humanistiska fakulteten (1 uppdrag), Naturvetenskapliga fakulteten (1 uppdrag), lärarutbildningarna (1 uppdrag) under HT17-VT18.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande och medverkan under sin tid på universitetet skapar ett utbildningsväsen i världsklass. Stockholms universitets studentkår ska bli bäst i världen på att möjliggöra studenters inflytande över och medverkan i sin utbildning.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag som studiebevakare är att bevaka och samordna studentinflytandet. Studiebevakare ansvarar för att i linje med vår vision och målsättningar stärka studenternas inflytande över sin utbildning och situation på institutions- och fakultetsnivå. Som studiebevakare kommer du att:

 • samordna och ge stöd till studentråd, fakultetsråd/centrala lärarstudentrådet och studentrepresentanter samt utbilda råd och studenter om studentinflytande
 • representera studentkåren i organ vid fakulteten och tillse att studenternas intressen tillvaratas samt upprätthålla kontakt med institutionerna och fakultetskansli
 • planera och utföra projekt och aktiviteter i syfte att stärka studentinflytandet vid universitetet
 • representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter och kampanjer på universitetet.

Om dig

Som person är du engagerad, brinner för att skapa ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet och du bjuder in till engagemang i studentkåren.

Vi ser gärna att du:

 • har erfarenhet av studentrådsengagemang
 • har erfarenhet av att driva projekt
 • har erfarenhet av medlemsrekrytering
 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet
 • talar och skriver svenska flytande

Erfarenhet av kår- eller föreningsverksamhet är meriterande men inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för ett heltidsuppdrag är 17 200 kronor i månaden.
 • Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.
 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin i uppdraget.
 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under HT17-VT18. Uppdraget pågår från och med 7 augusti till och med 30 juni 2018.

Så här söker du

Sista ansökningsdag är den 7 maj. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Rangordna (1-3) i ditt brev utifrån det studiebevakaruppdrag du är mest intresserad av (Humanistiska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten, lärarutbildningarna). Märk din ansökan med ”studiebevakare”

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

För frågor om uppdragen är dessutom välkommen att kontakta nuvarande:

 • studiebevakare för Humanistiska fakulteten Filip Nyström, studiebevakare@humfak@sus.su.se
 • studiebevakare för Naturvetenskapliga fakulteten Sebastian Östlund, studiebevakare.natfak@sus.su.se
 • studiebevakare för lärarutbildningarna Jessica Liander, studiebevakare.larare@sus.su.se
 • andre vice ordförande med ansvar för studentinflytande Sarah Aldenstig, studentinflytande@sus.su.se.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkår

Samordnare för studiemiljö (100%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill samordna studentkårens centrala påverkansarbete inom studiemiljöfrågor under HT17-VT18.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande och medverkan under sin tid på universitetet skapar ett utbildningsväsen i världsklass. Stockholms universitets studentkår ska bli bäst i världen på att möjliggöra studenters inflytande över och medverkan i sin utbildning.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att samordna och utveckla kårens påverkansarbete inom studiemiljöfrågor. Samordnare ansvarar för att i linje med vår vision och målsättningar driva studiemiljöarbetet framåt både inom universitetet och inom studentkåren. I ditt uppdrag som samordnare kommer du att:

 • samordna och ge stöd till studiemiljöombud och andra aktiva studenter (genom nätverksträffar eller andra former av engagemang)
 • utbilda råd och studentrepresentanter i relevanta studiemiljöfrågor
 • representera studentkåren i relevanta organ och grupper vid Stockholms universitet och tillse att studenters intressen tillvaratas
 • medverka i projekt med avseende att lyfta, driva eller utveckla studentkårens arbete med studiemiljöfrågor
 • representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter och kampanjer på universitetet.

Om dig

Som person är du engagerad, brinner för att skapa ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet och du bjuder in till engagemang i studentkåren.

Vi ser gärna att du:

 • har god kunskap om studiemiljö- och hållbarhetsfrågor
 • har erfarenhet av att driva projekt
 • har erfarenhet av medlemsrekrytering
 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet
 • talar och skriver svenska flytande

Erfarenhet av kår- eller föreningsverksamhet är meriterande men inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för ett heltidsuppdrag är 17 200 kronor i månaden.
 • Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.
 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin i uppdraget.
 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under HT17-VT18. Uppdraget pågår från och med 7 augusti 2017 till och med 30 juni 2018.

Så här söker du

Sista ansökningsdag är den 7 maj. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se. Märk din ansökan med ”studiemiljö”.

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande samordnare för studiemiljö Adam Valli Löfgren, studiemiljo@sus.su.se och andre vice ordförande för studentinflytande Sarah Aldenstig, studentinflytande@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkår

Samordnare för lika villkorsfrågor (100%)

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill samordna kårens centrala påverkansarbete inom lika villkorsfrågor under HT17-VT18.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande och medverkan under sin tid på universitetet skapar ett utbildningsväsen i världsklass. Stockholms universitets studentkår ska bli bäst i världen på att möjliggöra studenters inflytande över och medverkan i sin utbildning.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att samordna och utveckla kårens påverkansarbete inom lika villkorsfrågor. Samordnare ansvarar för att i linje med vår vision och målsättningar driva lika villkorsarbetet framåt både inom universitetet och inom studentkåren. I ditt uppdrag som samordnare kommer du att:

 • samordna och ge stöd till jämlikhetsombud och andra aktiva studenter (genom nätverksträffar eller andra former av engagemang) samt utbilda råd och studentrepresentanter i relevanta likavillkorsfrågor
 • representera studentkåren i relevanta organ och grupper vid Stockholms universitet och tillse att studenters intressen tillvaratas
 • medverka i projekt med avseende att lyfta, driva eller utveckla studentkårens arbete med likavillkorsfrågor
 • representera studentkåren under utåtriktade aktiviteter eller kampanjer på universitetet.

Om dig

Som person är du engagerad, brinner för att skapa ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet och du bjuder in till engagemang i studentkåren.

Vi ser gärna att du:

 • har god kunskap om lika villkorsfrågor
 • har erfarenhet av att driva projekt
 • har erfarenhet av medlemsrekrytering
 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet
 • talar och skriver svenska flytande.

Erfarenhet av kår- eller föreningsverksamhet är meriterande men inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för ett heltidsuppdrag är 17 200 kronor i månaden.
 • Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.
 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin i uppdraget.
 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under HT17-VT18. Uppdraget pågår från och med 7 augusti 2017 till och med 30 juni 2018.

Så här söker du

Sista ansökningsdag är den 7 maj. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se. Märk din ansökan med ”likavillkor”.

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande samordnare för lika villkorsfrågor Paloma Halén Román, likavillkor@sus.su.se och andre vice ordförande med ansvar för studentinflytande Sarah Aldenstig, studentinflytande@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkår

Kårexpeditionsadministratör (50%)

Vi söker medarbetare för uppdrag som förtroendevald kårexpeditionsadministratör till kårexpeditionen.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande och medverkan under sin tid på universitetet skapar ett utbildningsväsen i världsklass. Stockholms universitets studentkår ska bli bäst i världen på att möjliggöra studenters inflytande över och medverkan i sin utbildning.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att lämna utmärkt service och stöd till svenska och utländska studenter i frågor om studentlivet vid SU och medlemskapet i kåren. Kårexpeditionsadministratör ansvarar för att i linje med vår vision och målsättningar erbjuda bästa möjliga medlemsservice för våra medlemmar. I uppdraget som kårexpeditionsadministratör är du tillsammans med expeditionens övriga medarbetare en del av kårens ansikte utåt. I ditt uppdrag som kårexpeditionsadministratör kommer du att:

 • hantera ekonomisk redovisning och medlemssystem
 • lägga schema och utbilda inom kårexpeditionsenheten
 • hantera medlemskontakter och löpande medlemsservice
 • ha rutinöversikt och utveckling tillsammans med kårexpeditionsansvarig.

Om dig

Som person är du engagerad, brinner för att skapa ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet och du bjuder in till engagemang i studentkåren.

Vi ser gärna att du:

 • har erfarenhet av uppdrag inom studentkåren och arbetsuppgifter inom kårexpeditionen
 • har erfarenhet från servicerelaterat arbete 
 • har erfarenhet av administrativt arbete, hantering av medlemsystem, god datavana och kunskaper i Microsoft Excel
 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet
 • talar och skriver svenska flytande.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Arvodet för ett halvtidsuppdrag är 8 600 kronor i månaden.
 • Tillägg om 122kr per h utgår om nedlagd tid går utöver referenstiden då uppdraget och enheten periodvis (särskilt kring terminsstart) har hög arbetsbelastning
 • Som förtroendevald förväntas du lägga i genomsnitt 18,5 timmar i veckan på ditt uppdrag.
 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin.
 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 50 procent under HT 2017-VT 2018. Uppdraget pågår från och med 7 augusti 2017 till och med 30 juni 2018.

Så här söker du

Sista ansökningsdag är den 7 maj. Ansökningar behandlas löpande.
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se. Märk din ansökan med ”Kx administratör”.

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande kårexpeditionsadministratör Richard Norendal, kx.admin@sus.su.se och kårexpeditionsansvarig Malin Forshällen, malin.forshallen@sus.su.se

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkår

Ta fram nya Mondo!

Nu händer det! Stockholms universitet kommer äntligen att ta fram en ny så kallad lärplattform, det vill säga en ersättning för det vi idag känner som Mondo. 

SU har haft Mondo sedan 2007 och det är därför av rent tekniska skäl dags att byta ut det. Därutöver så har såväl lärare, administratörer som inte minst studenter haft en del kritik att framföra under åren. Därför är det så oerhört viktigt när vi nu ska ta fram ett nytt system att studenternas input och önskemål är med redan från första början, så systemet kan anpassas därefter. 

SU:s IT-avdelning söker därför nu 10 studenter att delta i användbarhetstester. Dessa tester involverar både lärare och studenter och är den enskilt viktigaste komponenten i utvärderingen av vilket system som kommer att väljas! 

Vi söker därför dig som studerar vid Stockholms universitet och har använt dig av Mondo, Fastreg, Daisy eller annan lärplattform. Inga ytterligare kvalifikationer avkrävs, då vi eftersträvar en så stor bredd som möjligt i bakgrunder och erfarenheter. Systemet ska ju kunna användas av alla studenter! 

Testerna beräknas pågå under maj månad. Den totala arbetsinsatsen är utspridd på 6 olika dagar och uppgår till knappt 7 timmar totalt. Preliminärt testschema återfinns här. 

Du som deltar kommer att få upp till 6 biobiljetter/biocheckar. Men framförallt får du möjligheten att på ett avgörande sätt påverka IT- och studiemiljön för alla studenter vid Stockholms universitet i åratal framöver!

Vill du bidra? Mejla till studiemiljo@sus.su.se senast 6 april.