Ta fram nya Mondo!

Nu händer det! Stockholms universitet kommer äntligen att ta fram en ny så kallad lärplattform, det vill säga en ersättning för det vi idag känner som Mondo. 

SU har haft Mondo sedan 2007 och det är därför av rent tekniska skäl dags att byta ut det. Därutöver så har såväl lärare, administratörer som inte minst studenter haft en del kritik att framföra under åren. Därför är det så oerhört viktigt när vi nu ska ta fram ett nytt system att studenternas input och önskemål är med under höstens arbete med lärplattformen som ska stå färdig vid årsskiftet, så att systemet kan anpassas därefter. 

SU:s IT-avdelning söker därför nu två studenter att delta i en referensgrupp. Referensgruppens uppdrag är att fatta beslut om hur systemet ska utformas och användas! Under september, oktober och november kommer gruppen träffas varannan vecka med några efterföljande möten. Arbetet kommer bedrivas i ett antal workshops som kräver en viss förberedelse där frågor diskuteras och olika lösningar demonstreras och beslutas. 

Vi söker därför dig som studerar vid Stockholms universitet och har använt dig av Mondo, Fastreg, Daisy eller annan lärplattform. Inga ytterligare kvalifikationer krävs, då vi eftersträvar en så stor bredd som möjligt i bakgrunder och erfarenheter. Systemet ska ju kunna användas av alla studenter! 

Du som deltar kommer att få biobiljetter. Men framförallt får du möjligheten att på ett avgörande sätt påverka IT- och studiemiljön för alla studenter vid Stockholms universitet i åratal framöver!

Vill du bidra? Mejla till studiemiljo@sus.su.se senast 1 september.