STUDENTREPRESENTANT PROGRAMRÅDET KPU på mnd

1 ledig plats

Som studentrepresentant sitter du på en mandatperiod på ett år (eller fram till årsskiftet) och deltar programrådsmöten ca 2-6 gånger per termin. Du får vara en aktiv del av arbetet i programrådet och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Studentrepresentanternas uppgift är att företräda studenternas intressen och föra in ett studentperspektiv på programrådets möten.

Uppdraget i programrådet är arvoderat med 500kr/bevistat möte och du blir en stor erfarenhet och merit rikare!

Programrådet består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen och fungerar som rådgivande instans i frågor rörande bland annat:
• granskning och utveckling av utbildningsplaner och utkast till kursplaner
• dimensionering av programmet
• utvecklingen inom programmet med utgångspunkt i t.ex. termins- och kursvärderingar

Som studentrepresentant i programrådet för KPU vid MND rapporterar du även om programrådets arbete till MNDs Studentråd och förväntas delta i deras månatliga möten, i praktiken går du alltså med i studentrådet. Möten med studentrådet är inte arvoderade.

Du som är inskriven vid KPU vid MND kan kandidera. Maila till studiebevakare.larare@sus.su.se och skriv varför du skulle platsa!

Tillsättning kommer att ske löpande, så vänta inte med att nominera dig.

Om du har några frågor maila till mailadressen ovan eller kom förbi studiebevakarnas rum på Studentkåren (Studenthuset, plan 1).