Studentrepresentant: Förskollärarstudent till Institutionsstyrelsen vid BUV

1 ordinarie plats

Som studentrepresentant sitter du på en mandatperiod på ett år och deltar i styrelsemöten ca en gång i månaden. Du får vara en aktiv del av arbetet i institutionsstyrelsen och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Studentrepresentanternas uppgift är att företräda studenternas intressen och föra in ett studentperspektiv på styrelsens möten.

Uppdraget är arvoderat på 500kr/bevistat möte och du blir en stor erfarenhet och merit rikare! Vi söker studenter från förskollärarprogrammet.

Institutionsstyrelsen består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen och bedriver universitetets egentliga arbete genom att besluta om bland annat:
• institutionens interna organisation, budget och övergripande riktlinjer för verksamheten
• ändringar av kursplaner och kurslitteratur
• att inleda olika typer av rekryteringar vid institutionen

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen rapporterar du om arbetet i institutionsstyrelsen till BUVs Studentråd och förväntas delta i deras månatliga möten. Möten med studentrådet är inte arvoderade.

Du som är inskriven vid förskollärarprogrammet. kan kandidera. Maila till studiebevakare.larare@sus.su.se och skriv varför du skulle platsa! Skriv Studentrepresentant IS BUV i ämnesraden.

Tillsättning kommer att ske löpande, så vänta inte med att nominera dig.

Om du har några frågor maila till mailadressen ovan eller kom förbi studiebevakarnas rum på Studentkåren (Studenthuset, plan 1).