Studentrepresentant: Masterstudent till suppleantplats i institutionsstyrelsen vid ISD

1 plats

Som studentrepresentant på suppleantplats sitter du på en mandatperiod på ett år (fram till årsskiftet 2017/18) och deltar i styrelsemöten i de fall då ordinarie studentrepresentanter inte kan närvara. Du får vara en aktiv del av arbetet i institutionsstyrelsen och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Studentrepresentanternas uppgift är att företräda studenternas intressen och föra in ett studentperspektiv på styrelsens möten.

Uppdraget är arvoderat på 400kr/bevistat möte och du blir en stor erfarenhet och merit rikare! Vi söker studenter vid något av masterprogrammen på ISD.

Institutionsstyrelsen består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen och bedriver universitetets egentliga arbete genom att besluta om bland annat:
• institutionens interna organisation, budget och övergripande riktlinjer för verksamheten
• ändringar av kursplaner och kurslitteratur
• att inleda olika typer av rekryteringar vid institutionen

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen rapporterar du om arbetet i institutionsstyrelsen till ISDs Studentråd och förväntas delta i deras månatliga möten. Möten med studentrådet är inte arvoderade.

Du som är inskriven vid något av masterprogrammen på ISD kan kandidera. Maila till studiebevakare.larare@sus.su.se och skriv varför du skulle platsa! Skriv "Studentrepresentant IS-suppleant ISD" i ämnesraden.

Tillsättning kommer att ske löpande, så vänta inte med att nominera dig.

Om du har några frågor maila till mailadressen ovan eller kom förbi studiebevakarnas rum på Studentkåren (Studenthuset, plan 1).