STUDENTREPRESENTANT: JÄMLIKHETSOMBUD & STUDIEMILJÖOMBUD TILL BUV

1 jämlikhetsombud + 1 studiemiljöombud

Som studentrepresentant sitter du på en mandatperiod på ett år och deltar i möten med BUVs interna arbetsmiljögrupp ca 2-6 gånger per termin. Du får vara en aktiv del av arbetet i arbetsmiljögruppen och är med och beslutar om saker som påverkar studenters studiesituation. Studentrepresentanternas uppgift är att företräda studenternas intressen och föra in ett studentperspektiv på arbetsmiljögruppens möten. 

Uppdragen i arbetsmiljögruppen är arvoderade och du blir en stor erfarenhet och merit rikare!

Arbetsmiljögruppen består av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen och arbetar med bland annat:
• BUVs flytt till nya lokaler
• tillgänglighet och lika villkor

Som studentrepresentant i BUVs interna arbetsmiljögrupp rapporterar du även om arbetsmiljögruppens arbete till BUVs studentråd och förväntas delta i deras månatliga möten, i praktiken går du alltså med i studentrådet. Möten med studentrådet är inte arvoderade.

Du som är inskriven vid Barn- och Undomsvetenskapliga Institutionen kan kandidera. Maila till studiebevakare.larare@sus.su.se och skriv varför du skulle platsa!

Tillsättning kommer att ske löpande, så vänta inte med att nominera dig.

Om du har några frågor maila till mailadressen ovan eller kom förbi studiebevakarnas rum på Studentkåren (Studenthuset, plan 1).