Rainbows

Rainbows är Stockholms universitets HBTQ-förening.

Rainbows målgrupp är främst alla studenter på SU som inte hör hemma i kategorin "hetero" eller "cis". Detta innebär dock inte någon utestängning av den sistnämnda gruppen. Rainbows önskar vara öppen gentemot alla som har ett öppet sinne vad gäller sexuell läggning samt könsidentitet- och uttryck. Rainbows vill också sprida kunskap på universitet om våra målgruppers frågor bland studenter, fakultetsfolk samt anställda som inte tillhör målgrupperna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rainbows is the LGBT student organisation of Stockholm University

Rainbows focuses on students who do not define themself as hetero or cis, although everybody is of course welcome to participate. Rainbows is open towards everyone who has an open mind regarding sexuality, gender and gender expressions. Rainbows also aims to educate students, faculty and others within the university on LGBT matters.

Facebook page
Facebook group

Kontaktperson: 

Maartje Kuilman
rainbows@hbtqstudenterna.se

 

rainbows