Fakultetsföreningar

En fakultetsförening är en studentförening med en särskild fakultets- eller ämnesanknytning. De ägnar sig åt sociala aktiviteter, till exempel studentpubar, spelkvällar, seminarier och arbetsmarknadsdagar.

Vi samarbetar med tre fakultetsföreningar: Humanistiska föreningen, Naturvetenskapliga föreningen och Samhällsvetenskapliga föreningen. När du blir medlem hos oss kan du också bli medlem i en av dessa föreningar.

Klubbmästerier

Ett klubbmästeri är en studentförening eller grupp med ansvar för att anordna fester åt medstudenterna. En medlem i ett mästeri kallas ofta för mästerist, festerist eller marsalk.

Vi har tagit fram en broschyr med info om klubbmästerier på Stockholms universitet. Ladda ner klubbmästeribroschyren

Kårföreningar

En kårförening är en förening som är kopplad till kåren. De drivs av studenter för ett levande campus och studentliv.

Du når studentkårens samordnare för kårföreningar på karforeningar@sus.su.se

Nedan hittar du en lista på aktiva kårföreningar. Du kan anmäla ditt intresse för en förening eller lämna förslag på ny verksamhet, via formuläret.

A

b-c

g-h

D-F

K-L

 

M-n

s

Q-r

t-u

Etablerade kårföreningar

Här kan ni omregistrera er via vårt formulär samt boka lokal. 

Ny kårförening

Om du saknar någon kårförening kan du alltid registrera en ny. Gör det genom att denna knapp, följ instruktionerna och fyll i formuläret. 

Kårföreningsreglementet

Här kan du ladda ner senaste versionen av kårföreningsreglementet. Det är styrdokumentet som bestämmer vad som gäller för att få vara kårförening. Här står vilka krav som finns, hur man gör för att registrera sig och vem på studentkåren som fattar beslut. Behöver du kolla upp något i detalj så är det här du ska titta. 

Service och villkor för kårföreningar

Här kan du ladda ner senaste versionen av Service och villkor för kårföreningar. I detta dokument kan du läsa om vilka rättigheter en kårförening har i form av service från studentkåren. Vill du veta precis vad som gäller för att boka lokaler, söka bidrag eller något annat praktiskt i din förening så är det här reglerna som finns.