SL- och SJ-rabatt

Studenter som läser minst 22,5 hp per termin har möjlighet att resa med studentrabatt hos SL. Du som är berättigad till studentrabatt får SL-logga på ditt Campuskort. Du måste kunna uppvisa giltig legitimation och studentleg (till exempel Campuskort) när du använder studentbiljetten.

SJ ger samtliga studenter rabatt, oavsett studietakt. Du behöver endast kunna visa studentlegitimation så som Campuskortet (SJ-logga behövs ej).