Ideella uppdrag och poster

Genom ideella uppdrag har du möjlighet att påverka, men även få värdefulla erfarenheter och meriter till ditt CV. Genom studentkåren finns många olika typer av uppdrag och representationsposter.  Vissa poster innebär att du kontinuerligt förväntas lägga ner ett visst antal timmar i veckan medan andra uppdrag endast löper över en kortare tid.