Doing Good Better: Ett event med Will MacAskill

Välkommen på öppen föreläsning med William MacAskill, professor i filosofi vid Oxford Universitet och VD för Centre for Effective Altruism. Han kommer berätta om olika metoder för att förbättra världen med utgångspunkt i effektiv altruism.

Föreläsningen arrangeras av kårföreningen Effektiv Altruism SU i samarbete med Effektiv Altruism KTH, Effektiv Altruism SASSE och Effektiv Altruism Sverige.

Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41. 

Läs mer på eventets Facebook-sida