Humanistdagen 2017

 

Humanistdagen är en arbetsmarknadsdag för dig som studerar humaniora. Det kommer att finnas många intressanta seminarier du kan gå på och en mässa utanför biblioteket i Södra huset. Det kommer också finnas särskilda arrangemang på några av de medverkande institutionerna.

För mer information: www.hum.su.se/humanistdagen
Följ dagen i sociala medier via #Humanistdagen