Karriärseminarium: Få tips inför jobbsökandet

Karriärservice arrangerar seminariet "Skriva CV, söka jobb, intervju? Tips inför jobbsökandet!". Lär dig mer om hur du kan öka intresset för din profil och förbättra ditt CV.

Karriärservice är en del av studentavdelningen på Stockholms universitet. Under hösten arrangerar de en seminarieserie på temat karriär.  Alla studenter på SU är välkomna att delta. Seminarierna hålls i Ekosalen i Studenthuset (hus Beta, plan 2).

Du anmäler dig på su.se/mycareer/events

Ändringar i seminarieprogrammet kan förekomma. För aktuell information, besök su.se/karriarservice