Studerande med barn - tredje träffen

  • Kårsalen, Studenthuset (en trappa ner från Infocenter)
barn_trappa.jpg

Nu har det blivit dags för den tredje Studerande med barn-träffen! Denna gång ses vi över en lättare lunch. Vi skjuter på föreläsningen och kommer istället presentera hur vi kan jobba med att ändra nationella riktlinjer och bestämmelser rörande studerande med barn.

November 10
Bojan on Thursdays