Kårval

Kårvalet 2017 hölls den 24–28 april. Då valdes ledamöter till kårfullmäktige, vilket är studentkårens högsta beslutande organ. 

Du som är medlem i kåren under vårterminen har haft möjlighet att rösta i valet och därigenom påverka kårens politiska inriktning nästkommande läsår.  Du behövde dock ha blivit medlem minst 3 veckor innan valet startar för att ha rösträtt, alltså senast den 3 april.

Resultat

Vinnare i kåvalet blev S-Studenter som vann med 337 röster. Allians för Kåren blev näst största med 300 röster medan Vänsters Studentförbund kom på tredjeplats med 298 röster.

Läs mer om valresultatet

Intervjuer med partierna

Engagera dig i kårvalet

Är du intresserad av att engagera dig demokratiskt för att påverka studentkåren? Vill du starta ett helt nytt parti? Eller bara ställa lite frågor? Kontakta projektledare för kårvalet: karval@sus.su.se

Valnämnden

Valnämnden väljs av SUS fullmäktige och består av 3–5 ledamöter. Ordförande för valnämnden är även projektledare för kårvalet och högst ansvarig för att valet går demokratiskt till och att inga stadgar bryts. Det är valnämnden som godkänner alla partiregistreringar och nomineringslistor samt kungör valresultatet efter valveckan.

Partier som ställde upp i kårvalet 2017