Kårval

Studentkåren är en politiskt styrd medlemsorganisation. Varje år hålls kårval där medlemmarna har möjlighet att lägga sin röst på ett av de partier som ställer upp.

Kårvalet avgör hur många ledamöter respektive kårparti får i kårfullmäktige, som är studentkårens högsta beslutande organ. 

Alla kårmedlemmar har också själva möjligheten att bilda ett kårparti och ställa upp i kårvalet förutsatt att de kriterier som sätts upp för kårpartier uppfylls. Kontakta karforeningar@sus.su.se om du vill ha mer information om hur du bildar ett nytt parti. 

Resultat i kårvalet 2017

Kårvalet 2017 hölls den 24–28 april. Vinnare i kårvalet blev S-Studenter med 337 röster. Allians för Kåren blev näst största med 300 röster medan Vänsters Studentförbund kom på tredjeplats med 298 röster.

Läs mer om valresultatet

Valnämnden

Valnämnden väljs av SUS fullmäktige och består av 3–5 ledamöter. Ordförande för valnämnden är även projektledare för kårvalet och högst ansvarig för att valet går demokratiskt till och att inga stadgar bryts. Det är valnämnden som godkänner alla partiregistreringar och nomineringslistor samt kungör valresultatet efter valveckan.

Frågor och svar om kårvalet

Vi har tagit fram en FAQ om kårvalet.

Partier som ställde upp i kårvalet 2017