Kårval

Kårvalet 2017 kommer att hållas den 24–28 april. Då väljs ledamöter till kårfullmäktige, vilket är studentkårens högsta beslutande organ. 

Du som är medlem i kåren under vårterminen har möjlighet att rösta i valet och därigenom påverka kårens politiska inriktning nästkommande läsår.  Du måste dock ha blivit medlem minst 3 veckor innan valet startar för att ha rösträtt, alltså senast den 3 april.

Engagera dig i kårvalet

Är du intresserad av att engagera dig demokratiskt för att påverka studentkåren? Vill du starta ett helt nytt parti? Eller bara ställa lite frågor? Kontakta projektledare för kårvalet: karval@sus.su.se

Partiregistrering

Ett parti som vill nominera kandidater till kårvalet måste fylla i och skicka in en partiregistrering till valnämnden senast 55 dagar före den första valdagen. Sista datum att registrera partier för valet 2017 var den 28 februari. Vid frågor mejla karval@sus.su.se.

Se vilka partier som är godkända för valet 2017

Nomineringslistor

Alla partier som skickar in en godkänd partiregistrering får skicka in nomineringslistor för de personer de vill ska representera partiet i fullmäktige. Alla listor måste bestå av minst fem medlemmar av partiet (som även måste vara medlemmar i kåren) och listan ska vara rangordnad. Nomineringslistorna ska fastställas under ett nomineringsmöte och vara valnämnden tillhanda senast 40 dagar före första valdag, det vill säga 15 mars.

 

Nomineringsmöte

Under nomineringsmötet väljer kårpartierna hur deras nomineringslista ska se ut. Mötet ska vara öppet för alla och det är viktigt att mötet protokollförs.

Valnämnden

Valnämnden väljs av SUS fullmäktige och består av 3–5 ledamöter. Ordförande för valnämnden är även projektledare för kårvalet och högst ansvarig för att valet går demokratiskt till och att inga stadgar bryts. Det är valnämnden som godkänner alla partiregistreringar och nomineringslistor samt kungör valresultatet efter valveckan.

 

Partier som ställer upp i kårvalet 2017