Borgerlig Opposition

Borgerlig Opposition

Om partiet:

Borgerlig opposition är ett allmänt borgerligt kårparti för liberala och konservativa studenter – Vi värnar om studenters frihet och studenters möjlighet att själva påverka sin studietid.

Partiets tre viktigaste frågor:

 • Kåren måste förtjäna sin kårstatus!
 • Avpolitisera kåren
 • Billigare kårkaffe

Kontakt:

www.borgerligopposition.se
Birgitta Lundholm
lundholm.birgitta@gmail.com

Vänsterns studentförbund

Vänsterns studentförbund

Om partiet:

Vi är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt förbund som kämpar för ett universitet där alla behandlas lika oavsett klassbakgrund, etnicitet, kön, sexuell läggning eller funktionalitet. Vi vill i kåren genomföra saker som på allvar förbättrar studenters ekonomiska och sociala situation.  Vi är den kritiska vänsterrösten i kåren.

Partiets tre viktigaste frågor:

 • Fri kurslitteratur
 • Ett feministiskt universitet
 • Ett universitet utan gränser

Kontakt:

vsfstockholm.wordpress.com
Marcus Löfgren
marcus.lofgren@outlook.com

S-Studenter

S-Studenter

Om partiet:

S-studenter är en sammanslutning av studenter med socialdemokratiska och progressiva värderingar. Grunden för vår ideologi är tron på alla människors lika värde, på demokratin, feminismen och anti-rasismen. Vi vill se en studentkår som verkar för att alla ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning, oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2016:

 • Fler studentbostäder
 • Kostnadstak för kurslitteratur
 • Styr upp lärarprogrammet

Kontakt:

www.sus.su.se/s-studenter
Partiombud Catarina Svensson
info@ssksthlm.se

Moderata studenter Stockholms Universitet

Moderata studenter Stockholms Universitet

Om partiet:

Moderata studenter Stockholms universitet är Moderaternas studentorganisation på Stockholms universitet. Vårt fokus ligger i att du som student ska få ut så mycket som möjligt av din studier och därmed ha de bästa förutsättningarna att nå dit du vill framöver.

Partiets tre viktigaste frågor:

 • Fler relevanta sommarkurser
 • Fler utrymmen för studier på campus
 • Mer kontakt mellan utbildning och arbetslivet.

Kontakt:

Facebook

Ordförande Andreas Moilanen: andreas@moilanen.se

Liberala studenter

Liberala studenter

Om partiet:

Liberala studenter ställer upp till kårval för att lyfta ett liberalt studentperspektiv i kårfullmäktige och se till att alla studenters åsikter representeras

Partiets tre viktigaste frågor i kårvalet 2016:

 • Låt extrajobb löna sig. Vi vill ha fler studentmedarbetarjobb på fler arbetsplatser.
 • Vi vill se en kvalitetshöjning på utbildningarna bland annat genom att införa minst 9 timmar lärarledd tid på varje kurs.
 • Studenter ska kunna komplettera teoretiska kunskaper med arbetslivserfarenhet, inför valbar praktik som allmän kurs.

Kontakt:

www.liberalastudenter.se
Amanda Bengtsson Jallow
amanda.b.jallow@live.se

Facebook: Liberala studenter Stockholm och LS Stockholms universitet

Studentpartiet

Studentpartiet

Om partiet:

Studentpartiet är ett rikspolitiskt obundet parti. Vi är ett kårparti med engagerade SU-studenter från många olika utbildningar och föreningar. Vi tycker att kåren ska fokusera på lokala frågor och lokal påverkan, inte rikspartiernas egenintresse. Vi kan kåren, kurser och campus!

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2016:

 • Mer roligt studentliv
 • Ett starkt studentinflytande
 • Bättre studentekonomi

Kontakt:

www.studentpartietsu.wordpress.com
Mikael Isberg
mikael.isberg@outlook.com 

Fi Studenter Stockholms universitet

Fi Studenter SU

Om partiet:

Fi Studenter SU arbetar för att samla studenters intresse för feminism och uppmuntra samt driva folkbildning i frågor som rör studenter. Fi Studenter SU vill främja en intersektionell feministisk politik med särskild fokus på studentfrågor och utbildningspolitik.

Partiets tre viktigaste frågor:

 • Förvaringsmöjligheter & fria utskrifter för kårmedlemmar
 • Universitetet ska erbjuda kursdeltagare ljudupptagningar från alla föreläsningar
 • Undervisande personal ska utbildas i inkluderande och icke-diskriminerande språkbruk

Kontakt:

https://www.facebook.com/FistudenterStockholm/
Frida Lindström
fridalindstrom092@gmail.com