Fi Studenter Stockholms universitet

Fi Studenter SU

Om partiet:

Fi Studenter SU arbetar för att samla studenters intresse för feminism och uppmuntra samt driva folkbildning i frågor som rör studenter. Fi Studenter SU vill främja en intersektionell feministisk politik med särskild fokus på studentfrågor och utbildningspolitik.

Partiets tre viktigaste frågor:

  • Förvaringsmöjligheter & fria utskrifter för kårmedlemmar
  • Universitetet ska erbjuda kursdeltagare ljudupptagningar från alla föreläsningar
  • Undervisande personal ska utbildas i inkluderande och icke-diskriminerande språkbruk

Kontakt:

https://www.facebook.com/FistudenterStockholm/
Frida Lindström
fridalindstrom092@gmail.com