Hej lärarstudent!

Vi är tusentals lärarstudenter på Stockholms Universitet. På Studentkåren är vi två personer - Jakob och Jannika - som aktivt arbetar för att vi lärarstudenter ska synas och höras, både på campus och i beslutsfattande och beredande organ. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ner till höger på den här sidan - under sektionen om kårföreningar. Prenumerera gärna på vårat månatliga nyhetsbrev för att få information rörande vad som är aktuellt på campus. Håll även utkik här till höger och på vår Facebook för senaste nytt emellan nyhetsbreven.

Detta händer i HÖST:

  • Sista måndagen varje månad ordnar vi aktiviteter för lärarstudenter så som spelkvällar, bowling, boule, picnic och bangolf. Håll koll på vår Facebooksida och prenumerera på Lärarstudenternas Nyhetsbrev!
     
  • Varje tisdag ordnas pubar för lärarstudenter på Café Bojan av Lärarstudenternas klubbmästeri (LäS KM). För mer info: Facebook.com/LasKMSU
     
  • Varje torsdag, med start den 21 september, bjuds det på (riktig!) lunch samt relevanta och roliga föreläsningar i Lärarrummet i Gula Villan. Mer info kommer snart! 

Påverka din utbildning

Som universitetsstudent kan du påverka din utbildning på hög nivå genom att gå med i studentrådet.

Enligt lag har studenter rätt att finnas representerade i alla organ på universitetet som fattar beslut som berör studenternas studiesituation. Det kan röra allt från kurslitteratur till stora förändringar i utbildningsplanerna som vi studenter alltså har rätt att påverka. Studentrepresentanterna väljs av kåren, genom studentråden på de olika institutionerna

Studentråden består av studenter vid samma institution som organiserat sig för att tillsammans förbättra sin utbildning samt bidrar till den studiesociala miljön genom att anordna exempelvis picnics, workshops, föreläsningar med mera.

Här nedanför finns länkar till studentråden vid lärarutbildningarna och ytterligare lite längre ner hittar du annonser för lediga arvoderade uppdrag som råden nominerar studenter till. 

LÄRARSTUDENTER SÖKES TILL ARVODERADE REPRESENTATIONSUPPDRAG! 

Studentinflytande är viktigt för att säkerställa kvalitén på utbildningen och just nu har vi massor med vakanser!

Kolla in annonserna nedan och maila till studiebevakare.larare@sus.su.se

Senaste nytt

 

Kårföreningar

En kårförening är en förening som är kopplad till kåren och drivs av studenter för ett levande campus och studentliv. Kårföreningar ägnar sig åt sociala aktiviteter, till exempel studentpubar, spelkvällar och seminarier.

KONTAKT

Jacob och Jannica

Jacob och Jannica

Jannika Ojeda Meftah

Samordnare för lärarstudenter jobbar med events som exempelvis Lärarrummet i Gula Villan och svarar på frågor och tar emot förslag rörande aktiviteter för lärarstudenter till exempel seminarier, arbetsmarknadsdagar och dylikt.

Tjänstgör till och med den sista juni 2018.
lararstudenter@sus.su.se

Jakob Hallberg

Studiebevakare för lärarutbildningarna jobbar med att koordinera studentrepresentation i beslutande och beredande organ, påverka övergripande strukturer och frågor inom lärarprogrammen, hjälpa studentråden med mera. Har du frågor om studentinflytande och studenträttigheter kan du kontakta honom via mail. 

Tjänstgör till och med den sista juni 2018.
studiebevakare.larare@sus.su.se

 

PS. Missa inte att vi har ett litet bibliotek för normkritisk pedagogik där lärarstudenter fritt kan låna böcker och lärarhandledningar.