Checklista för utbytesstudier

Funderar du på att genomföra utbytesstudier? Att resa iväg till en annan ort, land eller världsdel för att studera under en del av sin utbildning kan bidra med en ovärderlig upplevelse. Samtidigt finns det mycket som helt enkelt måste bli gjort för att vistelsen ska bli så smidig som möjligt.

Stockholms universitets studentkår har därför tagit fram en checklista för dig som planerar att åka på utbytesstudier. Du kan själv checka av majoriteten av punkterna på listan men i slutet finns ett par punkter som är tänkta att gås igenom tillsammans med din kontaktperson på Stockholms universitet, exempelvis studievägledaren på din institution.

Ladda ner checklistan
Ansökningstider för utbytesstudier

Maria är projektledare på kåren

Maria med ballonger_beskuren bild.jpg

Maria Lunusjkin läser just nu sista året på kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik. Parallellt med studierna har hon ett uppdrag som projektledare för Luciabalen på Stockholms universitets studentkår (SUS). Det är hennes andra termin med förtroendeuppdrag på SUS; vårterminen 2017 var hon projektledare för kårvalet.

Från Samhällsvetenskapliga föreningen till kårvalet

Maria hade inte jobbat som projektledare innan hon fick uppdraget hos SUS. Däremot hade hon haft olika typer av ansvar hos Samhällsvetenskapliga föreningen (SF) där hon bland annat varit festmästare och ordförande.

– Mitt uppdrag på kåren började direkt efter SF och från att ha varit övergripande ansvarig fick jag nu ett projekt att koncentrera mig på, kårvalet 2017. Det var ungefär där och då som jag förstod att projektledning är det mest spännande och utvecklande som jag någonsin gjort och att det förmodligen är det som jag även vill fortsätta göra, säger Maria.

Kreativa vägar för att öka valdeltagandet

Studentkåren är en demokratiskt styrd organisation och det högsta beslutande organet är kårfullmäktige. Varje år hålls ett kårval där medlemmarna får rösta på vilket parti de tycker ska sitta i fullmäktige. Eftersom många inte känner till kårvalet så ansträngde sig Maria för att hitta olika kreativa sätt att uppmärksamma valet och därigenom få fler att rösta. Något som verkar ha gett goda resultat.

­ – Jag blev väldigt motiverad av att lyckats med mina kårvalskoppar, de rebusar som jag försökte illustrera kårvalet med och självklart med resultatet. Fler studenter än någonsin engagerade sig för att påverka kåren, vilket resulterade i det högsta kårvalsdeltagandet på tio år, berättar Maria.

Stor frihet som projektledare

Uppdraget med kårvalet gav mersmak vilket gjorde att hon sökte uppdraget som projektledare för Luciabalen denna termin. Så vad är det som gör att hon trivs så bra med att vara projektledare?

– Total frihet, det är mitt projekt, jag får allt stöd jag behöver och det finns tydliga ramar på vad som behöver göras. På kåren finns det alltid finns någon att bolla idéer med och jag kan kombinera jobbet på kåren med studier.

Rekommenderar andra att söka uppdrag

Maria tycker att hon lärt sig mycket som hon kommer ha nytta av i arbetslivet och som hon inte kunnat få enbart genom sin utbildning. Hon rekommenderar därför alla som är nyfikna på projektledning att söka uppdraget som projektledare för kårvalet 2018.

­– Mitt tips är att våga söka! Alla har en liten projektledare inom sig. Det var under kårvalet jag fick förståelse för vad ett projekt är och vilka möjligheter en projektledare har!

Uppdraget som projektledare för kårvalet 2018 går att söka till och med 30 november.
Läs mer i uppdragsbeskrivningen

Felaktig information om SL-rabatt

Vi har tidigare gått ut med information om att SL inte kommer acceptera plastkort som studentlegitimation från 1 november. Informationen kom från Studentkortet, som är det företag som tillverkar våra studentlegitimationer. Det har nu visat sig att informationen vi har fått har varit felaktig  och vi ber om ursäkt för att vi har förmedlat felaktig information till våra medlemmar.

Det innebär att det fortsättningsvis kommer  gå att använda plastkort som studentlegitimation under förutsättningen att kortet har SL:s logotyp på sig. 

För frågor hänvisas till Studentkortet.

"Mina studier" stängd 26 oktober till 5 november

Sidan minastudier.su.se  kommer vara stängd från 26 oktober klockan 17 till och med 5 november. Under denna period kommer du inte kunna registrera dig på kurser, anmäla dig till tentor, ansöka om examen eller ta ut studieintyg. Varken studenter eller personal på SU kommer kunna komma åt sidan.

Detta beror på att universitetet ska gå över till ett nytt Ladoksystem. Övergången kan även påverka andra IT-system såsom Mondo, TimeEdit (scheman) och VFU-portalen.

Läs mer om hur nya Ladok kan påverka dig

Stockholms universitets studentkår kritisk till sexistisk reklam om dejtingsajt

Under de senaste månaderna har ett dejtingföretag marknadsfört så kallad ”sugardejting” som ett alternativ till studielån för kvinnliga studenter på svenska lärosäten. Flera studentkårer har uppmärksammat kampanjen och riktat stark kritik. Stockholm universitets studentkår instämmer i den kritiken och tar starkt avstånd från budskapet som reklamen för.

Hittills har ingen fysisk marknadsföring skett på campus men kåren har löpande kontakt med såväl Stockholms universitet som Akademiska hus för att diskutera eventuella åtgärder ifall reklamen dyker upp på campus. Vi som studentkår har tillsammans med Stockholms universitet en skyldighet att skapa en trygg och inkluderande studieplats för våra studenter, därför kommer vi från kårens sida att fortsätta bevaka denna fråga framöver.

 – Vi som representanter för Stockholms universitets studenter ställer oss starkt emot hur denna dejtingssajt utnyttar den ekonomiskt utsatta grupp som studenter utgör. Dessutom synliggör reklamen en annan allvarlig problematik; studenters svaga ekonomiska förutsättningar, säger Stefanie Tagesson, vice ordförande på Stockholms universitets studentkår

Kontakt:

Stefanie Tagesson, vice ordförande: presidiet@sus.su.se
Mona Hagi, politisk sekreterare: politisksekreterare@sus.su.se

 

Studentkåren om biblioteksutredningen

Studentkåren om biblioteksutredningen

Har du koll på Stockholms universitets utredning om biblioteksenheter och studieplatser? Kort sammanfattat handlar utredningen om att SU överväger nedläggningar på flera universitetsbibliotek. Eftersom detta är en fråga som direkt berör studenternas arbetsmiljö har vi på kåren prioriterat att vår röst som studenter är med i den förändringsprocess som sker just nu. Det är också därför vi har skrivit ett remissvar till denna utredning som lägger tyngd på att just studentperspektivet inte glöms bort. 

Otydliga regler kring ljudupptagning

På Stockholms universitet (SU) finns i dagsläget ingen övergripande policy kring ljudupptagningar, varken rörande om studenter får spela in eller om de olika institutionerna ska tillhandahålla ljudupptagningar från föreläsningar och/eller seminarium. Detta kommer dock ändras under 2017 då det i årets plan för lika rättigheter och möjligheter står att det ska tas fram en “universitetsövergripande policy/rekommendation om inspelning av föreläsning/seminarium”.

Oklart rättsläge

Själva rättsläget kring ljudinspelningar är lite knepigt, eftersom det finns olika tolkningar av lagen. Generellt får en ju spela in samtal en själv deltar vid (men ej lämna rummet då det kan räknas som olovlig avlyssning), men det blir knivigt om exempelvis lärare inte vill bli inspelade. Det tycks inte finnas någon praxis i frågan heller.

Situationen på andra lärosäten

Det är svårt att sia om hur restriktiva SU kommer vilja vara i sina policy men en fingervisning är att flera lärosäten i Sverige har väldigt liknande riktlinjer kring ljudupptagningar utförda av studenter. De fastslår generellt bara två grundregler:

 • Inspelningar får ej göras om inte lärare ger sitt explicita tillstånd. Om en annan student vänder sig emot lärarens godkännande så väger den studentens röst tyngre.
   
 • Inspelningar får göras av studenter med funktionsnedsättningar som kräver det, men det är en bedömning som görs utav lärosätets stödinstans för studenter med behov av särskilt stöd.

Studentkåren arbetar vidare med frågan

Då vi på SUS ser det som prioriterat inte bara att det ska finnas en tydlighet om huruvida studenter får spela in sina föreläsningar/seminarium utan också att SU ska tillhandahålla inspelade föreläsningar (inte seminarium) till studenter, är det också en fråga vi kommer fortsätta driva. Varför vi gör en skillnad mellan föreläsningar och seminarium är för att vi anser att en inspelad föreläsning ändå förmedlar det mesta utav den viktiga information medan seminarium bygger på medverkan och diskussioner.

Vi anser att inspelade föreläsningar är något som skulle gynna studenter överlag, oavsett om det är för att en plötsligt behöver vabba eller för att en har koncentrationssvårigheter och vill kunna lyssna på föreläsningen flera gånger eller för att det är lättare att lära sig genom att lyssna istället för att läsa. Detta är dock en komplex fråga, speciellt eftersom SU är så pass decentraliserat så det är svårt att få fram generella uppmaningar till samtliga institutioner. Vidare finns det en del oro inför vad det gör med undervisningssituationen och kvaliteten, några av dessa orosmoln är:

 • Oro för hur en skyddar studenters integritet överlag men specifikt om det rör t.ex. studenter med skyddad identitet.
 • Att studenter ska sluta komma på föreläsningar eftersom de inte längre ”behöver”.
 • Att det ska påverka samtalet i rummet, att saker ska spridas på internet om någon (lärare eller student) säger något opassande.
 • Att lärare ska bli nervösa eller att det på annat sätt ska påverka föreläsningskvaliteten
 • Att studenter ska bli nervösa eller att det på annat sätt ska påverka studenters medverkan i föreläsningen
 • Oro kring ”ägande” av material. Om en anställd byter universitet, vem ”äger” då föreläsningen? Hur förhindras spridning av materialet?

Oavsett denna oro så kommer detta fortsätta vara en prioriterad fråga för studentkåren då vi anser att fördelarna överväger nackdelarna. Det finns vägar kring dessa problem och vi hoppas att universitetet också är villiga att diskutera, kompromissa och se studenternas bästa.

Studentkåren och KX öppettider i påsk

Under påsken har studentkåren och vår kårexpedition begränsade öppettider.

Vi håller öppet som vanligt den 10-12 april. Våra förtroendevalda samt tjänstemän befinner sig på kontoret och kårexpeditionen har sina vanliga öppettider klockan 10-16. 

Under följande dagar har vi stängt:

 • Skärtorsdagen (13 april)
 • Långfredagen (14 april)
 • Annandag påsk (17 april)

Mejl och andra inkomna ärenden under den tiden kommer att hanteras och besvaras när vi är åter på kontoret.

Glad påsk!