Om oss

Stockholms universitets studentkår (SUS) är en av Sveriges största studentkårer med runt 15 000 medlemmar per termin. Stockholms universitets studentkår grundades 1883 vid dåvarande Stockholms högskola.

Vi är en frivillig medlemsorganisation som ständigt strävar efter att ge våra medlemmar den bästa möjliga servicen och förutsättningar för högkvalitativa och givande högskolestudier vid Stockholms universitet.

På SUS arbetar runt tio tjänstemän, och runt 25 förtroendevalda medarbetare. Vi jobbar aktivt med att företräda studenters intressen genom information, åsiktsbildning och påverkansarbete gentemot universitet, kommun och landsting och genom att stödja studentråd. Men också med lokal personlig service och tjänster som våra medlemmar efterfrågar. 

 

Fullmäktige

Studentkårens fullmäktige sammanträder minst fyra gånger per år. Mötena är öppna för alla studenter och alla digitala handlingar publiceras på studentkårens webbsida. Vid frågor, eller för att se äldre icke-digitala handlingar, kontakta kårens ledningssekreterare genom e-posten ledningssekreterare@sus.su.se

Fullmäktige 2016/17

Fullmäktiges talman för verksamhetsåret 2016/17 Andreas Åström kan du kontakta genom e-posten talman@sus.su.se

Sammanträden för kårfullmäktige verrksamhetsåret 2016/17

Torsdag 29 september 2016                                Torsdag 23 februari 2017 - (HöstFUM) Ogiltigförklarat                                 (VårFUM)    

Onsdag 2 november 2016                                   Torsdag 18 maj 2017           (Extrainsatt)                                                         (ValFUM)                     

Torsdag 17 november 2016                                                        (DechargeFUM)      

          

Valvecka för kårvalet 2017

24–28 april 2017

  

 

 

 

 

 

Protokoll och handlingar 2016/2017

FUM 2017-05-18

FUM 2017-02-23

FUM 2016-11-17     

FUM 2016-11-02                            

FUM 2016-09-29   

FUM 2016-06-09

 

För äldre protokoll, handlingar och motioner, se vårt mötesarkiv

Styrelsen

Kårstyrelsen är studentkårens verkställande organ. Styrelseledamötena, inklusive studentkårens ordförande och vice ordförande, väljs av kårfullmäktige. Styrelsen är ansvariga för att budget och operativ plan följs och fattar beslut om verksamheten mellan fullmäktiges möten.

Kårstyrelsen har möten ungefär varannan vecka. Protokoll och handlingar från varje styrelsemöte publiceras efter att de skrivits på och de senaste finns att läsa i dokumentarkivet här nedan. Vid frågor, eller för att se äldre justerade protokoll och handlingar, kontakta kårens ledningssekreterare genom e-posten ledningssekreterare@sus.su.se

Studentkårens styrelse 2017/18

Suppleanter

Hugo Thorén (Allians för kåren)

Erik Haversten (Studentpartiet)

Emma Lagerstedt von Gegerfelt (Fi studenter SU)

Malin Claesson (Vänsterns studentförbund)

Anton Jägare (S-studenter)

Karolina Muren, (Vänsterns studentförbund)

Lovisa Kronsporre (Allians för kåren)

Ordinare Ledamöter

Ordförande: Henric Södergren (Fi studenter SU)

Vice ordförande: Stefanie Tagesson (Studentpartiet)

Andreas Moilanen (Allians för kåren)

Anton Hjelm, (Studentpartiet)

Diana Ghafour, (S-studenter) 

Marcus Löfgren, (Vänsterns studentförbund)

Oliver Berger (S-studenter)

 

 

Den nya styrelsen tillträder 1 juli då nästa verksamhetsår påbörjas!

Studentkårens styrelse 2016/17

Suppleanter

Erik Blohmé (Vänsterns studentförbund)

Marcus Löfgren (Vänsterns studentförbund)

Emma Lagerstedt von Gegerfelt (Fi-studenter)

Simon Berglund (Studentpartiet)

Andreas Moilanen (Moderata studenter)

ORDINARIE LEDAMÖTER      

Ordförande: Henric Södergren (Fi-studenter)

Vice ordförande: Stefanie Tagesson (Studentpartiet)

Hugo Thorén (Moderata studenter)

Clara Strandros Berdén (Vänsterns studentförbund)

Anton Hjelm (Studentpartiet)

Birgitta Lundholm (Borgerlig opposition)

Elis Carlberg Larsson (S-studenter)           

 

Sammanträden för kårstyrelsen verksamhetsår 2016/17

Styrelsen har beslutat följande mötestider. Styrelsen sammanträder klockan 18.00 om inget annat är angivet.

Styrelsemöte #11 - 26 januari 2017 (Extrainsatt)

Styrelsemöte #12 - 6 februari 2017

Styrelsemöte #13 - 16 februari 2017

Styrelsemöte #14 - 9 mars 2017 

Styrelsemöte #15 - 23 mars 2017

Styrelsemöte #16 - 6 april 2017
(Extrainsatt)

Styrelsemöte #17 - 19 april 2017

Styrelsemöte #18 - 4 maj 2017 

Styrelsemöte #19 - 1 juni 2017 

Styrelsemöte #20 - 15 juni 2017 

Styrelsemöte #1 - 1 Juli 2016

Styrelsemöte #2 -1 augusti 2016

Styrelsemöte #3 -25 augusti 2016

Styrelsemöte #4 - 7 september 2016

Styrelsemöte #5 - 21 september 2016

Styrelsemöte #6 - 13 oktober 2016

Styrelsemöte #7 - 27 oktober 2016

Styrelsemöte #8 - 10 november 2016 

Styrelsemöte #9 - 8 december 2016

Styrelsemöte #10 - 12 januari 2017

 

 

Protokoll och handlingar 2016/17

Styrelsemöte 2017-05-04

Styrelsemöte 2017-04-19

Styrelsemöte 2017-04-06

Styrelsemöte 2017-03-23

Styrelsemöte 2017-03-09

Styrelsemöte 2017-02-16

Styrelsemöte 2017-02-06

Styrelsemöte 2017-01-26 (extrainsatt)

Styrelsemöte 2017-01-12

Styrelsemöte 2016-12-08

Styrelsemöte 2016-11-10

Styrelsemöte 2016-10-27

Styrelsemöte 2016-10-13

Styrelsemöte 2016-09-21

Styrelsemöte 2016-09-07

Styrelsemöte 2016-08-25

Styrelsemöte 2016-08-11

Styrelsemöte 2016-07-01              

Protokoll offentliggörs ovan efter justering. För äldre protokoll och handlingar, se vårt mötesarkiv.

Kårrevisorer

Kårrevisorerna har i uppgift att granska om kårens verksamhet stämmer överens med kårens verksamhetsplan, budget och organisationsplan samt fullmäktiges övriga beslut och stadgan. Kårrevisorerna och deras suppleanter får inte ingå i kårstyrelsen eller valnämnden.

Kårrevisorer med personliga suppleanter 2016/2017:

  • Anna Wallgren (Studentpartiet, vald 9 juni) + Christian Bratt (Studentpartiet, vald 9 juni)
  • Elin Melander (VSF, vald 9 juni) + Martin Oscarsson (Studentpartiet, vald 17 november)
  • Ella Tegsten (S-studenter, vald 2 november) + Mattias Hallberg (MST, vald 2 november)
 

Våra bolag

Högskolerestauranger AB

Vårt bolag Högskolerestaurangers serveringar återfinns på universiteten i Linköping, Uppsala, Växjö och Örebro samt högskolan i Gävle, Västerås, Eskilstuna, Karlskrona och på KTH. Det finns fyra olika koncept som alla finns på här på campus Frescati:

  • Lantis
  • Café Prego
  • Sugoi Ramen
  • Kaffebaren

Koncepten är utformade för att passa olika tycken och smak. Läs mer om Högskolerestauranger.

Campusbutiken

Campusbutiken är studentkårens bokhandel för andrahandslitteratur och kontorsmaterial. Här kan du både köpa en begagnad bok till ett fördelaktigt pris och sälja dina gamla böcker. Som medlem i studentkåren får du än mer fördelaktiga priser än andra studenter.

AB Frescatihallen

På Frescatihallen kan du som student träna till kraftigt reducerade priser. Anläggningen erbjuder ett stort gym, spinningsal, gruppträningsrum, bollhallar för bland annat innebandy och fotboll, badminton, tennis och bordtennis. Frescatihallen erbjuder ett varierat gruppträningsschema med allt ifrån yoga till danspass och body pump. Bokning av banor för badminton, tennis, bordtennis och bollhallar sker online via Frescatihallens webbplats.

Sedan hösten 2014 finns en hjärtstartare i Frescatihallen. Hjärtstartaren är placerad i entrén, nära receptionen och personalen är utbildad hur de ska hantera den. Frescatihallen finns även registrerad hos Hjärtsartarregistret.

 

Vårt uppdrag

Högskolelagen, SFS 1992:1434

De svenska universiteten och högskolorna lyder under Högskolelagen. Lagen stadgar bland annat att universitetet är skyldigt att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet, värna god forskningssed och att verksamheten skall avpassas så att hög kvalitet nås.

Högskoleförordningen, SFS 1993:100

Högskoleförordningen styr verksamheten vid de svenska universiteten och högskolorna. Här kan du återfinna bland annat regler om disciplinära åtgärder, examina, tillgodoräknande, anställning som doktorand och regler om styrelsen, rektor och fakultetsnämnderna.

Diskrimineringslagen, SFS 2008:567

I Sverige har vi tidigare haft flera olika lagar mot diskriminering, men från och med 2009 har alla dessa samlats i en lag, diskrimineringslagen. Lagen säger att det är förbjudet att diskriminera, men är även ett verktyg för att få igång och hålla liv i ett arbete mot diskriminering. Lagen ska hjälpa till att skapa lika rättigheter och möjligheter till alla.

Förvaltningslagen, SFS 1986:223

Som en förvaltningsmyndighet lyder Stockholms universitet under Förvaltningslagen. I princip varje offentligt organ som är en förvaltningsmyndighet omfattas av lagens bestämmelser. Här finner du allmänna bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheterna ska handlägga ärenden och hur domstolar ska handlägga förvaltningsärenden.

Arbetsmiljölagen, SFS 1977:1160

I arbetsmiljölagen finner du regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olyckfall i arbetet. Därutöver stadgar lagen om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare i detta arbete.

Miljöbalk, SFS 1998:808

Miljöbalken syftar till att tillgodose en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö. I miljöbalken finner du regler om skyldigheter för verksamhetsutövare och myndigheter som syftar till att skydda människors hälsa och miljön.