På gång på campus

Tillsammans med kår- och fakultetsföreningar ser vi till att det anordnas olika aktiviteter på och runt campus nästan varje dag.

Vissa aktiviteter är öppna för alla studenter medan andra har krav på medlemskap i kåren och/eller en fakultetsförening.

I kalendern hittar du info om sådant på gång. Du kan också följa oss på Facebook.


Studentpubar

  • Humanistiska föreningen (HumF) arrangerar bland annat onsdagspubar i sin föreningslokal Gula villan. Läs mer på humf.su.se
  • Juridiska föreningen (JF) håller till i Juristernas hus. Läs mer på jurstud.com
  • Naturvetenskapliga föreningen (NF) anordnar till exempel torsdagspubar och spelkvällar i sitt hus Gréens villa. Läs mer på nf.su.se
  • Samhällsvetenskapliga föreningen (SF) har aktiviteter öppna för alla studenter vid Stockholms universitet. De håller till på Café Bojan och arrangerar bland annat pubar tisdagar och torsdagar. Läs mer på sf.su.se
  • Föreningen Ekonomerna är egentligen en ämnesförening men fungerar som en fakultetsförening. Deras föreningslokal ligger i Smedjan, hus 8C i Kräftriket. Läs mer på foreningenekonomerna.se