På gång på campus

Tillsammans med kår- och fakultetsföreningar ser vi till att det anordnas olika aktiviteter på och runt campus nästan varje dag.

Vi arrangerar en rad olika seminarier som fokuserar på dina studenträttigheter, lika villkors-frågor och hur universitetet fungerar. Alla studenter är välkomna till dessa seminarier, vissa av dem riktar sig främst till dig som är engagerad i studentråd, kårföreningar eller nätverk.


Studentpubar

  • Humanistiska föreningen (HumF) arrangerar bland annat onsdagspubar i sin föreningslokal Gula villan. Läs mer på humf.su.se
  • Juridiska föreningen (JF) håller till i Juristernas hus. Läs mer på jurstud.com
  • Naturvetenskapliga föreningen (NF) anordnar till exempel torsdagspubar och spelkvällar i sitt hus Gréens villa. Läs mer på nf.su.se
  • Samhällsvetenskapliga föreningen (SF) har aktiviteter öppna för alla studenter vid Stockholms universitet. De håller till på Café Bojan och arrangerar bland annat pubar tisdagar och torsdagar. Läs mer på sf.su.se
  • Föreningen Ekonomerna är egentligen en ämnesförening men fungerar som en fakultetsförening. Deras föreningslokal ligger i Smedjan, hus 8C i Kräftriket. Läs mer på foreningenekonomerna.se