MNDs Studentråd

Studentrådet vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samlar lärarstudenter med inriktning Grundlärare 4-6, Ämneslärare med matematik eller naturvetenskapsämnen som första ämne samt KPU med inriktning matematik eller naturvetenskap. Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Fakultetsrådet. 

Latinamerikainstitutets studentråd (LAiS)

Latinamerikainstitutets studentråd är verksamt på institutionen för romanska och klassiska språk, och samlar studenter i latinamerikastudier. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt Latinamerikainstitutets styrelse.

Facebook: "LAI Studentråd"

 

Ordförande: Rodrigo Pulido Moreno

 

Institutionsstyrelsen: Rodrigo Pulido Moreno

Latinamerikainstitutets styrelse: Camila Valdés

 

Psykologstudenternas ämnesråd (PÄR)

Vi gör vårt allra yttersta för att se till att utbildningen håller så hög kvalitet som     möjligt och vill att studietiden ska kantas av ideliga fröjder och spännande möten.         Kom med oss, vetja!

Ordförande

Maj Frostvittra
maj.frostvittra@paer.se

Kontaktuppgifter

info@paer.se

Facebooksida