Humanistiska fakultetsrådet

Humanistiska fakultetsrådet samlar representanter från studentråd och doktorandråd på institutioner vid Humanistiska fakulteten. Här kan du ta upp frågor från ditt lokala råd, dela med dig av erfarenheter från din institution samt samarbeta kring fakultetsgemensamma frågor som rör alla studenter eller doktorander vid fakulteten.

PhD Student Council of the Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies

Rådet är verksamt på Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Serena De Marchi | serena.demarchi@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Serena De Marchi

Doktorandrådet i lingvistik (DorLing)

DorLing är verksamt på Institutionen för lingvistik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Pernilla Hallonsten Halling | pernilla@ling.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorand@ling.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Pernilla Hallonsten Halling

Fakultetsråd: Pernilla Hallonsten Halling

Studiemiljöombud: Signe Tonér | signe.toner@ling.su.se

Neurokemi doktorandrådet

Rådet är verksamt på Institutionen för neurokemi. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Carmine Pasquale Cerrato | carmine@neurochem.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Kristina Attoff | kristina.attoff@neurochem.su.se

Fakultetsråd: Maxime Gestin | maxime.gestin@neurochem.su.se

Jämlikhetsombud: Helena Lindström | helena.lindstrom@neurochem.su.se

Studiemiljöombud: Jessica Lundqvist | jessica.lundqvist@neurochem.su.se

Juridicums doktorandråd

Rådet är verksamt på Juridiska institutionen vid Juridiska fakulteten. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Chris Lau | chris.lau@juridicum.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Alexander Unnersjö | alexander.unnersjö@juridicum.su.se

Institutionen för kultur och estetiks doktorandråd (IKE)

Rådet är verksamt på Institutionen för kultur och estetik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Elin Hermansson | elin.hermansson@music.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorander_ike@mondo.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Sara Pärsson | sara.parsson@littvet.su.se

Fakultetsråd: Elin Hermansson

Doktorandrådet vid Institutionen för molekylär biovetenskap (MBW)

Rådet är verksamt på Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Carlotta Peselj | carlotta.peselj@su.se

Doktorandrådets e-post: phdboard.mbw@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Yuan Guo | yuan.guo@su.se

Fakultetsråd: Alexis Dziedziech | alexis.dziedziech@su.se

Jämlikhetsombud: Albin Widmark | albin.widmark@su.se

Doktorandrådet vid Romanska och klassiska institutionen

Rådet är verksamt på Romanska och klassiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Azucena Castro | azucena.castro@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Azucena Castro

Fakultetsråd: Marco Berton | marco.berton@su.se

Jämlikhetsombud: Jasmin Belmar Shagulian | jasmin.b.shagulian@su.se

Studiemiljöombud: Luc Lefebvre | luc.lefebvre@su.se

MND PhD Council

Rådet är verksamt på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapämnenas didaktik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Lisa Österling | lisa.osterling@mnd.su.se

Doktorandrådets e-post: mnd-doktorandradet@mnd.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Ilana Kaufmann | ilana.kaufmann@mnd.su.se

Fakultetsråd: Abraham Kumsa | abraham.kumsa@mnd.su.se

PhD Naturgeografi (PhD NG)

PhD NG är verksamt på Institutionen för naturgeografi. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Simon Jakobsson | simon.jakobsson@natgeo.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Simon Jakobsson

Fakultetsråd: Simon Jakobsson

Doktorandrådet för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (DRHSD)

DRHSD är verksamt på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Malin Tväråna | malin.tvarana@hsd.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorandrad@hsd.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Malin Tväråna

Fakultetsråd: Patrik Johansson | patrik.johansson@hsd.su.se 

Doktorandrådet vid Institutionen för zoologi (DIZ)

DIZ är verksamt på Institutionen för zoologi. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Peter Pruisscher | peter.pruisscher@zoologi.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Naomi Keehnen | naomi.keehnen@zoologi.su.se

Jämlikhetsombud: Peter Pruisscher

The Mathematics PhD Council (MPC)

MPC är verksamt på Matematiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Theresa Stocks | theresa.stocks@math.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Theresa Stocks

Fakultetsråd: Andrea Serio | andrea.serio@math.su.se

Doktorandrådet Organisk Kemi (OK)

OK är verksamt på Institutionen för organisk kemi. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Marvin Lübcke | marvin.luebcke@su.se

Doktorandrådets e-post: doktorander@organ.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Tamas Görbe | tamas.gorbe@su.se

Fakultetsråd: Cristiana Margarita | cristiana.margarita@su.se

Studiemiljöombud: Michael Oschmann | michael.oschmann@su.se

Graduate Students' Council (GDC)

GDC är verksamt på Nationalekonomiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Karin Kinnerud | karin.kinnerud@ne.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Roza Khoban | roza.khoban@ne.su.se

Psykologiska institutionens doktorandråd

Doktorandrådet är verksamt på Psykologiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Diana Sanchez Cortes | diana.sanchez.cortes@psychology.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Diana Sanchez Cortes

Fakultetsråd: Lillian Döllinger | lillian.emilie.meryl@gmail.com

Jämlikhetsombud: Nichel Gonzalez | nichel.gonzalez@psychology.su.se

Studiemiljömombud: Nichel Gonzalez

Doktorandrådsföreningen vid Historiska institutionen

Rådet är verksamt på Historiska institutionen. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Olof Blomqvist | olof.blomqvist@historia.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Olof Blomqvist

Fakultetsråd: Josefine Berndt | josefine.berndt@historia.su.se

Jämlikhetsombud: Gustav Nyberg | gustav.nyberg@historia.su.se 

Studiemiljöombud: Gustav Nyberg

MNDs Studentråd

Studentrådet vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samlar lärarstudenter med inriktning Grundlärare 4-6, Ämneslärare med matematik eller naturvetenskapsämnen som första ämne samt KPU med inriktning matematik eller naturvetenskap. Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Fakultetsrådet. 

Latinamerikainstitutets studentråd (LAiS)

Latinamerikainstitutets studentråd är verksamt på institutionen för romanska och klassiska språk, och samlar studenter i latinamerikastudier. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet, samt Latinamerikainstitutets styrelse.

Facebook: "LAI Studentråd"

 

Ordförande: Rodrigo Pulido Moreno

 

Institutionsstyrelsen: Rodrigo Pulido Moreno

Latinamerikainstitutets styrelse: Camila Valdés