Humanistiska fakultetsrådet

Humanistiska fakultetsrådet är en mötesplats för alla aktiva studentråd och doktorandråd på fakulteten att samlas och diskutera studerandeinflytande och engagemang. Till Fakultetsrådet kan en även lyfta studiebevakningsfrågor från institutionsnivå till fakultetsnivå. Engagerade studenter och doktorander uppmuntras till att utbyta såväl erfarenheter som idéer.  

Välkommen!


Om Humanistiska fakultetsrådet (HFR)

Humanistiska fakultetsrådet samlar representanter från studentråd och doktorandråd på institutioner vid Humanistiska fakulteten. Här kan du ta upp frågor från ditt lokala råd, dela med dig av erfarenheter från din institution samt samarbeta kring fakultetsgemensamma frågor som rör alla studenter eller doktorander vid fakulteten.

Fakultetsrådet har representanter i fakultetsnämnden, som är fakultetens högst beslutande organ, och ett flertal beredningar samt andra arbetsgrupper på fakultetsnivå.

För lista över förtroendevalda student- och doktorandrepresentanter, se nedan.

Välkommen att kontakta Filip Nyström (sekreterare/Studiebevakare för den Humanistiska fakulteten) om du har frågor eller vill kontakta representanter i rådet!

E-postadress: studiebevakare.humfak@sus.su.se


Förtroendevalda 2017

De nedan listade är representanter för Humanistiska fakultetsrådet under 2017.

 

Fakultetsrådets styrelse

Ordförande - Kim Jarle Wroldsen (doktorand), kim.jarle.wroldsen@su.se

Vice ordförande - Chris Baumann (doktorand), chris.baumann@ims.su.se

Kassör/fikaansvarig - Jacob Sommer (doktorand)

Sekreterare - Filip Nyström (Studiebevakare, SUS/student), studiebevakare.humfak@sus.su.se

Studeranderepresentanter i Humanistiska fakultetsnämnden

Ordinarie

Juosra Al-Mansour (student)

Karin Bohman (student)

Elin Hermansson (doktorand)

Therese Paulson (doktorand)

Suppleanter

Filip Nyström (student/studiebevakare, SUS)              

Heidi Valentine Bordal (student)

Humanistiska fakultetsnämndens utskott för gemensam utbildning på forskarnivå

Ordinarie

Chris Baumann (doktorand)

Henrike Messer (doktorand)

Studeranderepresentanter i Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska ämnena

Ordinarie

Johannes Fahlström (student)

Héléne Ohlsson (doktorand)

Suppleanter

Karin K. Lindboe (student)

Joel Granbom García (student)

Studeranderepresentanter i Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga ämnena

Ordinarie

Sondos Qutait (doktorand)

Sofia Brusling (student)

Suppleanter

Sophie Yvert-Hamon (doktorand)

Vakant

Studeranderepresentanter i Budgetberedningen

Ordinarie

Karin Bohman (student)

Therese Paulson (doktorand)

Suppleant

Nicole Adana

Studeranderepresentanter i Stipendienämnden

Ordinarie

Jacob Sommer (doktorand)

Henrik Arnstad (student)

Suppleant

Anders Lundstedt (doktorand)

Studeranderepresentanter i Sektionsberedning för Språkvetenskapliga ämnen

Ordinarie

Sofia Brusling (student)

Maria Hjukström (student)

Pernilla Hallonsten Halling (doktorand)

Suppleanter

Johan Christensson (doktorand)

Vakant

Studerandepresentanter i Sektionsberedning för Historisk-filosofiska ämnen

Ordinarie
Karin K. Lindboe (student)

Vakant (doktorand)

Joel Granbom García (Student)

 Suppleanter

Vakant

Centrala Doktorandrådet (CDR)

Ordinarie

Markus Fjellström

Henrike Messer

Suppleant

Chris Baumann

Centrala Studentrådet (CSR)

Ordinarie

Karin Bohman

Suppleant

Vakant

Studiemiljönätverket

Karin Bohman (student)

Elizabeth Castaldo Lundén (doktorand)

Jämlikhetsnätverket

Heidi Valentine Bordal (student)

Vakant


Protokoll

2015/16

HFR 2015-09-17                                       HFR 2016-02-25            

HFR 2015-10-22                                       HFR 2016-04-21            Bilagor

HFR 2015-12-16           Bilagor                 HFR 2016-05-19

HFR 2016-01-28           Bilagor

2016/17

HFR 2016-09-29           

HFR 2016-11-03           

HFR 2016-12-15           

HFR 2017-01-26