Humanistiska fakultetsrådet

Humanistiska fakultetsrådet är en mötesplats för alla aktiva studentråd och doktorandråd på fakulteten att samlas och diskutera studerandeinflytande och engagemang. Till Fakultetsrådet kan en även lyfta studiebevakningsfrågor från institutionsnivå till fakultetsnivå. Engagerade studenter och doktorander uppmuntras till att utbyta såväl erfarenheter som idéer.  

Välkommen!


Om Humanistiska fakultetsrådet (HFR)

Humanistiska fakultetsrådet samlar representanter från studentråd och doktorandråd på institutioner vid Humanistiska fakulteten. Här kan du ta upp frågor från ditt lokala råd, dela med dig av erfarenheter från din institution samt samarbeta kring fakultetsgemensamma frågor som rör alla studenter eller doktorander vid fakulteten.

Fakultetsrådet har representanter i fakultetsnämnden, som är fakultetens högst beslutande organ, och ett flertal beredningar samt andra arbetsgrupper på fakultetsnivå.

För lista över förtroendevalda student- och doktorandrepresentanter, se nedan.

Välkommen att kontakta Filip Nyström (sekreterare/Studiebevakare för den Humanistiska fakulteten) och du har frågor eller vill kontakta representanter i rådet!

E-postadress: studiebevakare.humfak@sus.su.se


Förtroendevalda 2016

De nedan listade är representanter för Humanistiska fakultetsrådet under 2016.

Fakultetsrådets styrelse

Ordförande - Chris Baumann (doktorand), chris.baumann@ims.su.se

Vice ordförande - Emeline Özmen (student), emme-93@hotmail.com

Kassör/fikaansvarig - Chris Baumann (doktorand)

Sekreterare - Filip Nyström (Studiebevakare, SUS/student), studiebevakare.humfak@sus.su.se

Studeranderepresentanter i Humanistiska fakultetsnämnden

Ordinarie

Niclas Älmeby (student)

Emeline Özmen (student)

Henrike Messer (doktorand)

Chris Baumann (doktorand)

Suppleanter

Filip Nyström (student/studiebevakare, SUS)              

Roger Gripengren (student)

Humanistiska fakultetsnämndens utskott för gemensam utbildning på forskarnivå

Ordinarie

Chris Baumann (doktorand)

Henrike Messer (doktorand)

Studeranderepresentanter i Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska ämnena

Ordinarie

Martina Smtih (student)

Héléne Ohlsson (doktorand)

Suppleanter

Patrik Johansson (doktorand)

Vakant

Studeranderepresentanter i Lärarförslagsnämnden för de språkvetenskapliga ämnena

Ordinarie

Sondos Qutait (doktorand)

Roger Gripengren (student)

Suppleanter

Vakant

Vakant

Studeranderepresentanter i Budgetberedningen

Ordinarie

Roger Gripengren (student)

Therese Paulson (doktorand)

Suppleant

Vakant

Studeranderepresentanter i Stipendienämnden

Ordinarie

Roger Gripengren (student)

Vakant

Suppleant

Frida Mäkinen (student)

Studeranderepresentanter i Sektionsberedning för Språkvetenskapliga ämnen

Ordinarie

Roger Gripengren (student)

Maria Hjukström (student)

Vakant (doktorand)

Suppleanter

Sofia Brusling (student)

Vakant

Studerandepresentanter i Sektionsberedning för Historisk-filosofiska ämnen

Ordinarie
Martina Smith (student)

Vakant (doktorand)

Emeline Özmen (student)

 Suppleanter

Johannes Fahlström (student)

Centrala Doktorandrådet (CDR)

Ordinarie

Markus Fjellström

Pontus Österdahl

Suppleant

Henrike Messer

Centrala Studentrådet (CSR)

Ordinarie

Maria Hjukström

Suppleant

Frida Mäkinen

Studiemiljönätverket

Roger Gripengren (student)

Emeline Özmen (student)

Jämlikhetsnätverket

Chris Baumann (doktorand)

Emeline Özmen (student)


Protokoll 2015/16

HFR 2015-09-17                                       HFR 2016-02-25            Bilagor

HFR 2015-10-22           Bilagor                 HFR 2016-04-21            Bilagor

HFR 2015-12-16           Bilagor                 HFR 2016-05-19

HFR 2016-01-28           Bilagor