Barn- och ungdomsvetenskapliga studentrådet (BUV)

Barn och Ungdomsvetenskapliga studentrådet (BUV) samlar lärarstudenter med inrikting Grundlärare Fritidshem samt Förskollärare. Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Samhällsvetenskapliga Fakultetsrådet.

 

 

Styrelse

Elin Tegström, ordförande (grundlärare fritidshem)

Elin Andersson, vice ordförande (förskollärare)

Lars Lengheden, kassör (grundlärare fritidshem)

Elias Lasso, ledamot (grundlärare fritidshem)

Ellinor Nilsson Björk, ledamot (förskollärare)

Marielle Axelsson, ledamot (förskollärare)

Mikaela Winsnes, ledamot (grundlärare fritidshem)

Denise Zambon, ledamot (grundlärare fritidshem)

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Elin Tegström - ordinarie, Elin Andersson - ordinarie

Programrådet Grundlärare Fritidshem: Lars Lengheden, Elias Lasso

Programrådet Förskollärare: Elin Andersson, Ellinor Nilsson Björk

BUVs arbetsmiljögrupp: Marielle Axelsson - studerandeskyddsombud, Jämlikhetsombud - vakant

Centrala Lärarstudentrådet (CLR): Elin Tegström - ordinarie, Elin Andersson - suppleant

Beredningen för Lärarutbildning på HV-området - BULA (via CLR): Elin Andersson

Samhällsvetenskapliga Fakultetsrådet (SFR): Lars Lengheden

Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå - SAGA (via SFR): Lars Lengheden

 

Facebook.com/BUVstudenter

 

Kontaktperson på kåren: studiebevakare.larare@sus.su.se