Barn- och ungdomsvetenskapliga studentrådet (BUV)

Barn och Ungdomsvetenskapliga studentrådet (BUV) samlar lärarstudenter med inrikting Grundlärare Fritidshem samt Förskollärare. Från rådet väljs representanter till Programråden, Institutionsstyrelsen och Samhällsvetenskapliga Fakultetsrådet.

Styrelse

Ordförande: Liisi Peters Nixon

Vice ordförande: Elin Tegström

Kassör: Liisi Peters Nixon

Jämlikhetsombud: Karolina Rietz

Studiemiljöombud: Julia Baturina

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Liisi Peters Nixon

Samhällsvetenskapliga Fakultetsrådet: Karolina Rietz

Programrådet Grundlärare Fritidshem: Liisi Peters Nixon, Lasse Lengheden

Programrådet Förskollärare: Karolina Rietz, 1 plats vakant

Facebook.com/BUVstudenter

 

Kontaktperson på kåren: studiebevakare.larare@sus.su.se