Doktorandrådet vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (SlaBaFiNeTy)

Rådet är verksamt vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Humanistiska fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Henrike Carolin Bohlin | henrike.bohlin@tyska.su.se

Doktorandrådets e-post: doktorander.slabafinety@su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Joanna Zatorska | joanna.zatorska@slav.su.se

Fakultetsråd: Henrike Carolin Messer