Fysikums doktorandråd

Rådet är verksamt på Fysikum. Rådet väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till Naturvetenskapliga fakultetsrådet, samt sitter med i diverse arbetsgrupper på institutionen.

Kontaktperson: Emely Lindblom | emely.lindblom@fysik.su.se

Doktorandrådets e-post: phdcouncil@fysik.su.se

 

Doktorandrådets representanter

Institutionsstyrelse: Emely Lindblom

Fakultetsråd: Jesper Norell | jesper.norell@fysik.su.se

Jämlikhetsombud: Emma Jakobsson | emma.jakobsson@fysik.su.se

Studiemiljöombud: Kess Marks | kess.marks@fysik.su.se