Ämnesrådet för Lingvistik (ärLing)

Ämnesrådet för lingvistik (ärLing) samlar studenter från hela institutionen för lingvistik, och väljer representanter till både institutionsstyrelsen och till humanistiska fakultetsrådet. De organiserar även lingostugan dit studenter kan komma och få hjälp med studierna, lägre seminarier, och mycket annat.

Kontakt: arling@ling.su.se

Facebook: "Studentrådet för Lingvistik på Stockholms universitet: ärLing"

 

Ordförande: Julia Lautin

Sekreterare: Fatima Guseinova

Kassör: Vilma Couturier Kaijser

 

Jämlikhetsombud: Carolina Lindmark

Studiemiljöombud: Allahverdi Verdizade

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Julia Lautin

Institutionsstyrelsen: Fatima Guseinova

Humanistiska fakultetsrådet: Heidi Valentine