Biologiska ämnesrådet (BÄR)

Kontakt: Rådet håller för närvarande på att se över sina kontaktvägar. Frågor kan tills vidare ställas till studiebevakare.natfak@sus.su.se. (2017-09-22)

OM BIOLOGISKA STUDENTRÅDET (BÄR)

Vi på studentrådet BÄR har makt att påverka.Vi är för närvarande en liten grupp biologistudenter som försöker svara för många studenters intressen. Vi behöver fler studenter.

BÄR, Biologiska ämnesrådet, är studentrådet för oss som studerar på kandidat- och masternivå vid någon av de biologiska institutionerna. Både programstudenter och frikursare är välkomna till, och har rösträtt på, våra möten.

BÄR verkar för att främja studentens intressen och möjligheter. Därför är det just studenter som bestämmer vilka frågor som ska lyftas i BÄR. Allt från undervisning till arbetsmiljö och jämlikhetsfrågor diskuteras under möten med BÄR. Vidare är vi delaktiga i processer och nätverk som innefattar hela naturvetenskapliga fakulteten och hela Stockholms Universitet.

BÄR har under de senaste åren varit med och påverkat frågor såsom:

Att bibehålla magisterexamen inom biologi
Att kursutvärderingarna är offentliga samt tillämpas för att förändra kurser till det bättre
Att kurslokalerna är fräscha och att problem åtgärdas snarast

BÄR har studentrepresentanter i följande organ och nätverk vid Stockholms Universitet:

Institutionsstyrelsen vid BIG (IS)
Naturvetenskapliga fakultetsrådet (NFR)
Jämlikhetsnätverket
Studiemiljönätverket

Vi välkomnar alltid nya deltagare och vi värderar alla insatser!