Centrala lärarstudentrådet (CLR)

Centrala lärarstudentrådet samlar representanter från samtliga lärarstudentråd (BUVs Studentråd, ISDS, Lärarnas Studentråd HSD och MNDs Studentråd) och jobbar med frågor som gäller alla lärarstudenter. Från rådet väljs representanter till Beredning för lärarutbildning (BULA),  Beredning för lärarutbildningarna på NV-området (LUS), Samverkansberedning för lärarutbildningarna samt Centrala Studentrådet. 

CLRs fokusfråga för HT16 är att lobba för en examensceremoni för alla lärarstudenter. 

 

 

Styrelsen:

Ordförande:
 Minna Billström (ISDs studentråd)

Vice ordförande: Hanna Ringqvist (MNDs studentråd)

Kassör: Hanna Ringqvist (MNDs studentråd), 

Sekreterare: Jessica Liander (Stockholms universitets studentkår)

Ledamöter: Ulf Borén (Lärarnas Studentråd HSD), Liisi Peters (BUVs studentråd)

Suppleanter: Håkan Cetin (MNDs Studentråd)

 

Representationsuppdrag: 

Beredning för lärarutbildning (BULA): 1 plats vakant

Beredning för lärarutbildning på NV-området (LUS): Hanna Ringqvist (MNDs Studentråd)

Samverkansberedningen för lärarutbildningarna: Minna Billström (ISDS)

Centrala studentrådet: Ulf Borén (Lärarnas Studentråd HSD)

 

Kontakt: centrala.lr.su@gmail.com

Facebook.com/CLRSU

Kontaktperson på kåren: studiebevakare.larare@sus.su.se