Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott

Chairperson of the Education Committee

Ebba Hallman
ec@foreningenekonomerna.se

Vice president Föreningen Ekonomerna & Head of Education

Andreas Wassenius
vicepresident@foreningenekonomerna.se

Contact information

ec@foreningenekonomerna.se

Website

Facebook


Protokoll

2017

2017-01-31

2017-02-22

2017-02-23

2017-04-17

2017-05-25

 

2016

2016-10-17

2016-12-14