Juridiska Linjerådet

Juridiska Linjerådet tillvaratar och representerar juriststudenternas intressen och rättigheter på fakultets- och institutionsnivå samt verkar för en god studiemiljö genom bevakning av ärenden och aktivt deltagande i de organ vi är representerade.

Ordförande

Sara Hariri
sarahariri24@hotmail.com

Kontaktuppgifter

linjeradet@juridicum.su.se

Facebooksida