Representations-uppdrag

I alla beredande och beslutande organ på universitetet finns studentrepresentanter. Det gäller allt från varje enskild institution till universitetsstyrelsen. De flesta representanter nomineras av studenråden men tillsätts av studentkåren. Om du är intresserad av att bli studentrepresentant kan du kontakta ditt studentråd eller studiebevakaren för din fakultet.

Studentkåren nominerar också studenter till representationsuppdrag inom SFS (Sveriges förenade studentkårer) och till studentrepresentation på nationell nivå, t.ex. inom olika myndigheter eller utredningar. När det finns lediga uppdrag lägger vi upp dem här.