särskild satsning på Specialpedagogik i praktiken 2017.

Stockholms Universitets Studentkårs samordnare för lärarstudenter, i samarbete med HSO och Specialpedagogiska institutionen, satsar särskilt på specialpedagogik i praktiken under 2017. Satsningen är till för alla lärarstudenter oavsett inriktning samt består i ett flertal lunchevent inom ramen för Lärarrummet i Gula Villan, en temadag och en intensivkurs.

Kalendarium för satsningen:

21 mars Temadag om gynnsam inkludering, med bemötandeövningar samt om astma och allergi i praktiken. Pedagogiskt fika :) Judit Simon (Specialpedagogiska institutionen), Markus Blomqvist (Attention) och Lena Ericson (Astma & Allergiförbundet)

30 mars Lunchföreläsning om särbegåvade elever. Sten Collander (MENSA)

27 april Lunch med bemötandeövningar. Markus Blomqvist (Attention)

11 maj Lunch med workshop kring kreativt förhållningssätt och andra verktyg. Judit Simon (Specialpedagogiska institutionen)

28-29 augusti + 4-5 september Intensivkurs i kommunikation och konflikthantering för lärarstudenter. Begränsat antal platser, anmälan krävs. Mellanmål/fika ingår.Kursinfo

Anmäl dig här: https://sv.surveymonkey.com/r/Y9YG7VP

 

Kontakta lararstudenter@sus.su.se för mer info.