Studentinflytande

Som student har du rätt att påverka din utbildning. Det regleras i Högskolelagen och brukar kallas för studentinflytande. Det handlar om att du som student ska kunna vara med och påverka din utbildningssituation. Mer konkret innebär det att du finns representerad när frågor bereds och det fattas beslut som rör din utbildningssituation.

Det kan exempelvis handla om:

  • kurslitteratur
  • utformning av kurser och program
  • studiemiljö
  • lika villkor
  • arbetslivsanknytning i utbildningen

Studentråd ett viktigt sätt att påverka

På institutionsnivå organiserar sig studenter med liknande studieinriktning i studentråd för att tillsammans förbättra sin utbildning. De väljer representanter till sin institutionsstyrelse och får på så vis vara med och fatta beslut som påverkar dem och deras utbildning. Representanter kan också väjas till grupper där olika frågor diskuteras på en institution. Studentråden väljer även representanter till sitt fakultetsråd, som i sin tur väljer representanter till olika beredande och beslutande organ på fakultetsnivå. 

På studentkåren arbetar fem studiebevakare med att stötta studentråd som arbetar lokalt på universitetets olika institutioner. Studiebevakarna arbetar för att säkerställa studentinflytandet på universitetet och representerar studenter i olika nämnder och grupper.

Läs mer studentråden