Studentinflytande

Som student har du rätt att påverka din utbildning och vara representerad när beslut tas på universitetet som kan komma att påverka din studiesituation.

Det kan exempelvis handla om beslut som rör:

  • kurslitteratur
  • utformning av kurser och program
  • studiemiljö
  • lika villkor
  • arbetslivsanknytning i utbildningen

 Att studenter får vara med och påverka kallas för studentinflytande eller studentpåverkan.

Bli studentrepresentant

I alla beredande och beslutande organ på universitetet ska det finnas studentrepresentanter. Som studentrepresentant kan du bidra med ett studentperspektiv när frågor diskuteras och på så vis bidra till att de beslut som fattas gynnar de studerande på Stockholms universitet.

Genom att gå med i eller bilda ett student- eller doktorandråd får du en plattform för att bedriva studentinflytande.

Studentråd

Ett studentråd består oftast av en samling studenter från en gemensam institution, men på större institutioner kan ansvaret vara uppdelat på de olika ämnena inom institutionen. Genom ditt studentråd får du en reell möjlighet att arbeta med frågor som berör dig och din situation, både när det gäller utbildningens innehåll och utformning samt den studiemiljö du befinner dig i. Läs mer om studentråden

Doktorandråd

Doktorandråden är, på ett liknande sätt som studentråden, ett viktigt forum för studentinflytande. Varje institution med doktorander bör ha ett doktorandråd. Vid större institutioner eller centra med flera ämnen och många doktorander kan rådet utgöras av representanter. Vid mindre institutioner med få doktorander kan rådet i stället utgöras av hela doktorandkollegiet.  Läs mer om doktorandråden

Kårens studiebevakare

På studentkåren arbetar fem studiebevakare med att stötta studentråd som arbetar lokalt på universitetets olika institutioner. Studiebevakarna arbetar för att säkerställa studentinflytandet på universitetet och representerar studenter i olika nämnder och grupper.