Styrelseuppdrag

Studentkåren tillsätter varje år ett antal poster i olika styrelser. Det gäller dels våra egna bolags styrelser, Högskolerestauranger AB, Frescatihallen AB och Campusbutiken AB, men också Folkuniversitetet Stockholm och Stiftelsen Aktiverum. Det händer också att vi hjälper till att utlysa ledamötesposter för Sveriges förenade studentkårers (SFS) och Stockholms studentkårers centralorganisations (SSCO) olika kommittéer och organ.