STYRELSELEDAMOT TILL CAMPUSBUTIKEN AB

Stockholms universitets studentkår (SUS) är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att studenter vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka sin utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att studenterna ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. SUS är också en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök. Campusbutiken AB är ett av företagen som ägs av Stockholms universitets studentkår.

Om Campusbutiken AB

Campusbutiken AB administrerar en andrahandsmarknad för litteratur till kurser vid Stockholms universitet med studentvänliga priser. Bolaget genomgår en period av strategisk utveckling och som ledamot kommer du att vara med och forma bolagets framtid. 

Campusbutiken AB söker nu nya ledamöter till sin styrelse.

Arbetsuppgifter

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning, organisation och strategiska arbete. Detta innebär att varje styrelseledamot har ett ansvar att vara insatt i alla frågor gällande den övergripande verksamheten. Campusbutiken AB är ett minder bolag och styrelsens arbete innefattar även relativt operativa frågor. Engagemanget som styrelseledamot ger därför också goda erfarenheter i operativ drift av företag.

Om dig

Som person är du engagerad i att utveckla ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet.

Vi söker dig som har ett studentperspektiv och:

  • är resultatinriktad och har god organisatorisk förmåga
  • är ansvarsfull, flexibel och lätt att samarbeta
  • har studerat eller har studerat vid Stockholms universitet.

Meriterade

  • erfarenhet av engagemang i studentkårens verksamhet eller studentorganisationer på campus 
  • erfarenheter från tidigare styrelsearbeten och relevant arbetslivserfarenhet
  • intresse för och/eller kunskaper i företagsekonomi, affärsutveckling och/eller juridik
  • erfarenhet av att driva eget företag.

Varaktighet och arvode

Styrelsens ledamöter väljs i detta fall på extrastämma i månadsskiftet mars/april 2018 för tiden fram till nästa ordinarie. Studentkåren kan beakta intresse för ett längre perspektiv, 2-3 år, där förväntan är att du ska behålla studentperspektivet samtidigt som du kan anpassa detta till branschperspektivet. Mötesarvode utgår

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 25 mars 2018. Skicka ansökan med meritförteckning och personligt brev till: rekrytering@sus.su.se Märk din ansökan med ”Campusbutiken AB”. Bifogade filer endast i PDF.

Kontaktpersoner

Frågor om uppdraget besvaras av verksamhetschef Camilla Sjölund Lundevall, , Stockholm universitets studentkår, per e-post till rekrytering@sus.su.se

Studentkåren välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Stockholms universitets hörandeförsamling

Ny rektor till Stockholms universitet kommer väljas om ungefär ett år – och redan nu har processen satts igång för att utse denna. Studenter har rätten att vara involverade i detta beslut, vilket sker via representationsplatser I SU:s hörandeförsamling.

Stockholms universitets studentkår har möjligheten att utse 12 ordinarie representanter och 6 ersättare, och dessa ska fördelas jämnt mellan studienivåer. Detta betyder att det finns plats för:

  • fyra studenter på grundnivå, med två ersättare
  • fyra studenter på avancerad nivå, med två ersättare
  • fyra studenter på forskar/doktorandnivå, med två ersättare

Är du intresserad av att delta?

Kontakta presidiet@sus.su.se och skicka med vad du studerar och på vilken nivå, din email samt hur lång tid du har kvar på utbildningen.

Sista ansökningsdag är 23 mars.

Vill du veta mer?

Nedan finner du länkar med information från Stockholms universitet.

 

 

 

Språkcaféledare

Är du vår nya Språkcaféledare? Just nu söker vi flera studenter som tillsammans med SUS vill driva vårt Språkcafé på svenska. Uppdraget går ut på att fika, ha trevligt och leda samtal på svenska.

Språkcafét är en mötesplats för både blivande och nuvarande studenter som vill prata svenska i en avslappnad miljö oavsett kunskapsnivå, äta gott fika och skaffa nya vänner! Vi träffas på onsdagar jämna veckor mellan 16.00 och 17.30 för att lära känna varandra över en kopp kaffe eller två.

Språkcafét har funnits sedan hösten 2015 men drivs nu i kårens regi. Syftet är att skapa en mötesplats för studenter här på SU och presumtiva studenter som vill träffas och prata svenska i en avslappnad miljö. SUS jobbar för att SU ska vara ett inkluderande universitet och vill ligga i framkant i arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Är du intresserad? Kontakta Anna Paulsson Hellström på likavillkor@sus.su.se

Kika dessutom in på vår facebooksida för mer information 

Representant i institutionsstyrelsen vid institutionen för SlaBaFiNeTy

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen representerar du alla studenter vid din institution. Institutionsstyrelsen är det högst bestämmande organet på varje institution. Här fattas beslut om kurser, budget m.m. I styrelsen sitter prefekten, som agerar ordförande, studierektor och andra anställda på institutionen. 

Möten hålls en gång per månad och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor samt friformulerad intresseanmälan hänvisas till studiebevakare.humfak@sus.su.se.

Representant i Biologiska sektionsberedningen

Som studentrepresentant i Biologiska sektionsberedningen representerar du alla studenter och doktorander vid de kemiska institutionerna. Du förväntas närvara på beredningens möten (tre stycken per termin), läsa möteshandlingar inför mötena och efteråt rapportera relevant information till Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Du lär dig hur beslut fattas på universitetet och myndigheter överlag, du får värdefulla kontakter vid sektionen, du tar del av aktuell information inom sektionen och du får arvode för varje möte du medverkar i. Inga förkunskaper krävs, bara viljan att lära och verka för ett mer demokratiskt och transparent universitet. Vid funderingar kring uppdraget kan du alltid vända dig till din studibevakare på studentkåren (se nedan).

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: ca 5-6 timmar per möte (inkl. förberedelser och rapportering). Tre möten per termin.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Kemiska Sektionsberedningen

Som studentrepresentant i Kemiska sektionsberedningen representerar du alla studenter och doktorander vid de kemiska institutionerna. Du förväntas närvara på beredningens möten (tre stycken per termin), läsa möteshandlingar inför mötena och efteråt rapportera relevant information till Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Du lär dig hur beslut fattas på universitetet och myndigheter överlag, du får värdefulla kontakter vid sektionen, du tar del av aktuell information inom sektionen och du får arvode för varje möte du medverkar i. Inga förkunskaper krävs, bara viljan att lära och verka för ett mer demokratiskt och transparent universitet. Vid funderingar kring uppdraget kan du alltid vända dig till din studibevakare på studentkåren (se nedan).

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: ca 5-6 timmar per möte (inkl. förberedelser och rapportering). Tre möten per termin.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant för Geo- och miljövetenskap i Stipendieberedningen

Som Geo- och miljövetenskapliga sektionens studentrepresentant i Stipendieberedningen representerar du studentperspektivet vid granskning av ansökningar till donationsstipendierna, Liljevalch Jr:s resestipendium och Bendixsons stipendier åt docenter. Under din mandatperiod lär du dig mer om dessa stipendier och om hur man resonerar kring vilka sökande som tilldelas stipendier. Inga förkunskaper krävs. 

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Kemiska Lärarförslagsnämnden

Som representant i Kemiska Lärarförslagsnämnden representerar du studentperspektivet vid anställning av lärare till kemiutbildningarna. Du har möjlighet att påverka vilka lärare som anställs och du får värdefulla erfarenheter av rekryteringsprocesser som förbereder dig inför ditt eget arbetssökande, i synnerhet om du funderar på att söka tjänster inom universitetet. 

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: varierande beroende på antalet utlysta tjänster och sökande.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Geo- och Miljövetenskapliga Lärarförslagsnämnden

Som representant i Geo- och Miljövetenskapliga Lärarförslagsnämnden representerar du studentperspektivet vid anställning av lärare till institutionerna INGIGV och ACES. Du påverkar vilka lärare som anställs och du får värdefulla erfarenheter av rekryteringsprocesser som förbereder dig inför ditt eget arbetssökande, i synnerhet om du funderar på att söka tjänster inom universitetet. 

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: varierande beroende på antalet tjänster och sökande.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Geo- och Miljövetenskapliga sektionsberedningen

Som studentrepresentant i Geo- och Miljövetenskapliga sektionsberedningen representerar du alla studenter och doktorander vid institutionerna ING, IGV och ACES. Du förväntas närvara på beredningens möten (tre stycken per termin), läsa möteshandlingar inför mötena och efteråt rapportera relevant information till Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Du lär dig hur beslut fattas på universitetet och myndigheter överlag, du får värdefulla kontakter vid Sektionen för geo- och miljövetenskaper, du får ta del av relevanta nyheter för din studiesituation och du får arvode för varje möte du medverkar i. Inga förkunskaper krävs, bara viljan att lära och verka för ett mer demokratiskt och transparent universitet. Vid funderingar kring uppdraget kan du alltid vända dig till din studibevakare på studentkåren (se nedan).

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: ca 5-6 timmar per möte (inkl. förberedelser och rapportering). Tre möten per termin.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Doktorandrepresentant: Humanvetenskapliga områdets beredning för utbildning på forskarnivå (BUF)

Som doktorandrepresentant i Humanvetenskapliga områdets beredning för utbildning på forskarnivå (BUF) har du möjlighet att utifrån ett doktorandperspektiv påverka beredningen av övergripande och strategiskt viktiga frågor som rör utbildningen på forskarnivå vid området. BUF är en arbetsgrupp under Områdesnämnden för humanvetenskap och utgörs av företrädare från områdets olika verksamhetsområden. För mer information om BUF se universitetets hemsida här.

Mandatperioden som doktorandrepresentant är normalt på ett år. Du förväntas under perioden delta i BUF:s möten omkring en gång i månaden, samt rapportera till Centrala doktorandrådet (CDR). Rapportering sker lämpligast via SUS doktorandombud. Som representant i BUF ersätts du med 2 dagars prolongation samt ytterligare 1 dag per möte. Mötesnärvaro ska kunna styrkas med protokoll. 

Du som är doktorand vid Humanvetenskapliga området har möjlighet att kandidera. Vill du anmäla intresse, eller har du frågor om uppdraget, tveka inte att höra av dig till doktorandombud David Rynell Åhlén på david.rynell.ahlen@sus.su.se

Doktorandrepresentant: Humanvetenskapliga områdets samverkansberedning

1 ordinarie plats

Som doktorandrepresentant i Humanvetenskapliga områdets samverkansberedning har du möjlighet att utifrån ett doktorandperspektiv påverka beredningen av övergripande och strategiskt viktiga samverkansfrågor. Beredningen är inrättad av Områdesnämnden för humanvetenskap och utgörs av företrädare från områdets olika verksamheter. För mer information om samverkansberedningen se universitetets hemsida här

Mandatperioden som doktorandrepresentant är normalt på ett år. Du förväntas under perioden delta i beredningens sammanträden, samt rapportera till Centrala doktorandrådet (CDR). Rapporteringen sker lämpligast via SUS doktorandombud. Som representant i samverkansberedningen ersätts du med 2 dagars prolongation samt ytterligare 1 dag per möte. Mötesnärvaro ska kunna styrkas med protokoll. 

Du som är doktorand vid Humanvetenskapliga området har möjlighet att kandidera. Vill du anmäla intresse, eller har du frågor om uppdraget, tveka inte att höra av dig till doktorandombud David Rynell Åhlén på david.rynell.ahlen@sus.su.se