Allmänreporter/ featureproducent 

Under HT 2018 lanserar Stockholms universitets studentkår (SUS) en ny modell för redaktionell utveckling och produktion. Syftet är att göra trovärdig, relevant och tillgänglig studentjournalistik i världsklass för SUS medlemmar och studenter vid Stockholms universitet. Till redaktionen söker vi nu en förtroendevald allmänreporter/featureproducent med ansvar för undersökande journalistik i text, bild, ljud och rörlig media.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om SUS nya modell för redaktionell utveckling och produktion

Den nya modellen för redaktionell utveckling och produktion på SUS antogs av kårfullmäktige 2018-05-24. Den är resultatet av ett projekt som har löpt från 2017-10-16 och avslutas 2018-06-30 med syfte att utveckla studentkårens tidning Gaudeamus.

Basen för den nya modellen är en SUS redaktionella policy. För att ge modellen ytterligare stabilitet och omsätta den redaktionella policyn i praktiken har också en verktygslåda – Guide till redaktionell utveckling och produktion på SUS – tagits fram.

SUS redaktionella policy, antagen av kårfullmäktige 2018-02-22

Guide till redaktionell utveckling och produktion på SUS

Ny modell för redaktionell utveckling och produktion på SUS – varför, hur och vad, proposition antagen av kårfullmäktige 2018-05-24

Om uppdraget

Som allmänreporter/featureproducent med ansvar för undersökande journalistik i text, bild, ljud och rörlig media arbetar du självständigt och som en del av redaktionen med research, produktion och publicering av feature-material och undersökande journalistik i digital miljö. Du deltar i redaktionens utveckling och produktion av nya format och är redaktionens motor inom featurebevakning och undersökande journalistik.

I uppdraget ingår bland annat:

 • Research, produktion och publicering av featureinslag i digital miljö.
 • Att självständigt och som en del av redaktionen driva featurebevakning och undersökande journalistik utifrån SUS redaktionella policy och Guide till redaktionell utveckling och produktion på SUS.
 • Planering av nya redaktionella format inom featurebevakning och undersökande journalistik.
 • Att agera redaktör/producent för nya redaktionella format inom featurebevakning och undersökande journalistik.

Om dig

Du är nyfiken, driven och generös med erfarenheter och idéer.

Vi ser gärna att du

 • är nyutbildad eller snart färdig journalist eller motsvarande
 • har erfarenhet av att driva och utveckla featurebevakning och/eller undersökande journalistik i digital miljö
 • har erfarenhet av digital publicering och produktionsverktyg som exempelvis Squarespace, InDesign, Photoshop och After Effects
 •  har erfarenhet av att utveckla, planera och genomföra redaktionell produktion tillsammans med andra
 • har erfarenhet av att öka spridning och genomslag för redaktionellt material med hjälp av sociala medier
 • talar och skriver svenska flytande.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

Arvode och villkor

 • Arvodet för ett heltidsuppdrag är 17 400 kronor i månaden.
 • Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.
 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin i uppdraget.
 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under HT18–VT19. Uppdraget pågår från och med 8 augusti 2018 till och med 30 juni 2019.

Så här söker du

Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se
Märk din ansökan med ” allmänreporter/featureproducent”.

Sista ansökningsdag är den 26 juni 2018. Ansökningar behandlas löpande.

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Frågor om uppdraget och SUS redaktionella arbete skickas till Sara Berg, projektledare för utvecklingen av Gaudeamus, sara.berg@sus.su.se.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Allmänreporter/ aktualitetsproducent 

Under HT 2018 lanserar Stockholms universitets studentkår (SUS) en ny modell för redaktionell utveckling och produktion. Syftet är att göra trovärdig, relevant och tillgänglig studentjournalistik i världsklass för SUS medlemmar och studenter vid Stockholms universitet. Till redaktionen söker vi nu en förtroendevald allmänreporter/aktualitetsproducent med ansvar för nyhetsbevakning i text, bild, ljud och rörlig media.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om SUS nya modell för redaktionell utveckling och produktion

Den nya modellen för redaktionell utveckling och produktion på SUS antogs av kårfullmäktige 2018-05-24. Den är resultatet av ett projekt som har löpt från 2017-10-16 och avslutas 2018-06-30 med syfte att utveckla studentkårens tidning Gaudeamus.

Basen för den nya modellen är en SUS redaktionella policy. För att ge modellen ytterligare stabilitet och omsätta den redaktionella policyn i praktiken har också en verktygslåda – Guide till redaktionell utveckling och produktion på SUS – tagits fram.

SUS redaktionella policy, antagen av kårfullmäktige 2018-02-22

Guide till redaktionell utveckling och produktion på SUS

Ny modell för redaktionell utveckling och produktion på SUS – varför, hur och vad, proposition antagen av kårfullmäktige 2018-05-24

Om uppdraget

Som allmänreporter/aktualitetsproducent med ansvar för nyhetsbevakning i text, bild, ljud och rörlig media arbetar du självständigt och som en del av redaktionen med nyhetsvärdering, produktion och publicering av nyheter i digital miljö. Du deltar i redaktionens utveckling och produktion av nya format och är redaktionens motor inom nyheter och aktualitet.

I uppdraget ingår bland annat:

 • Nyhetsbevakning, produktion och publicering i digital miljö
 • Att självständigt och som en del av redaktionen driva nyhets- och aktualitetsbevakning utifrån SUS redaktionella policy och Guide till redaktionell utveckling och produktion på SUS.
 • Planering och produktionsledning under utveckling och produktion av nya redaktionella format inom nyheter och aktualitet
 • Att agera redaktör/producent för nya redaktionella format inom nyheter och aktualitet

Om dig

Du är nyfiken, driven och generös med erfarenheter och idéer.

Vi ser gärna att du

 • är nyutbildad eller snart färdig journalist eller motsvarande
 • har erfarenhet av att driva och utveckla nyhets- och aktualitetsbevakning i digital miljö
 • har erfarenhet av digital publicering och produktionsverktyg som exempelvis Squarespace, InDesign, Photoshop och After Effects
 • har erfarenhet av att utveckla, planera och genomföra redaktionell produktion tillsammans med andra
 • har erfarenhet av att öka spridning och genomslag för redaktionellt material med hjälp av sociala medier
 • talar och skriver svenska flytande.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

Arvode och villkor

 • Arvodet för ett heltidsuppdrag är 17 400 kronor i månaden.
 • Som förtroendevald på heltid förväntas du lägga i genomsnitt 35 timmar i veckan på ditt uppdrag.
 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin i uppdraget.
 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 100 procent under HT18–VT19. Uppdraget pågår från och med 8 augusti 2018 till och med 30 juni 2019.

Så här söker du

Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se 
Märk din ansökan med ” allmänreporter/aktualitetsproducent”.

Sista ansökningsdag är den 26 juni 2018. Ansökningar behandlas löpande.

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Frågor om uppdraget och SUS redaktionella arbete skickas till Sara Berg, projektledare för utvecklingen av Gaudeamus, sara.berg@sus.su.se.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Doktorandrepresentant: Humanvetenskapliga områdets beredning för utbildning på forskarnivå (BUF)

Som doktorandrepresentant i Humanvetenskapliga områdets beredning för utbildning på forskarnivå (BUF) har du möjlighet att utifrån ett doktorandperspektiv påverka beredningen av övergripande och strategiskt viktiga frågor som rör utbildningen på forskarnivå vid området. BUF är en arbetsgrupp under Områdesnämnden för humanvetenskap och utgörs av företrädare från områdets olika verksamhetsområden. För mer information om BUF se universitetets hemsida här.

Mandatperioden som doktorandrepresentant är normalt på ett år. Du förväntas under perioden delta i BUF:s möten omkring en gång i månaden, samt rapportera till Centrala doktorandrådet (CDR). Rapportering sker lämpligast via SUS doktorandombud. Som representant i BUF ersätts du med 2 dagars prolongation samt ytterligare 1 dag per möte. Mötesnärvaro ska kunna styrkas med protokoll. 

Du som är doktorand vid Humanvetenskapliga området har möjlighet att kandidera. Vill du anmäla intresse, eller har du frågor om uppdraget, tveka inte att höra av dig till doktorandombud David Rynell Åhlén på david.rynell.ahlen@sus.su.se

Doktorandrepresentant: Humanvetenskapliga områdets samverkansberedning

1 ordinarie plats

Som doktorandrepresentant i Humanvetenskapliga områdets samverkansberedning har du möjlighet att utifrån ett doktorandperspektiv påverka beredningen av övergripande och strategiskt viktiga samverkansfrågor. Beredningen är inrättad av Områdesnämnden för humanvetenskap och utgörs av företrädare från områdets olika verksamheter. För mer information om samverkansberedningen se universitetets hemsida här

Mandatperioden som doktorandrepresentant är normalt på ett år. Du förväntas under perioden delta i beredningens sammanträden, samt rapportera till Centrala doktorandrådet (CDR). Rapporteringen sker lämpligast via SUS doktorandombud. Som representant i samverkansberedningen ersätts du med 2 dagars prolongation samt ytterligare 1 dag per möte. Mötesnärvaro ska kunna styrkas med protokoll. 

Du som är doktorand vid Humanvetenskapliga området har möjlighet att kandidera. Vill du anmäla intresse, eller har du frågor om uppdraget, tveka inte att höra av dig till doktorandombud David Rynell Åhlén på david.rynell.ahlen@sus.su.se

Projektledare för Luciabalen och övermarskalk

Stockholms universitets studentkår (SUS) söker dig som vill driva och utveckla studentkårens arbete med event, traditionsbärande och utåtriktad verksamhet under höstterminen 2018 och vårterminen 2019.

Stockholms universitets studentkårs vision är att de studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet.

Om uppdraget

Ditt huvuduppdrag är att bidra till studentkårens arbete med medlems- och föreningsutveckling, genom traditionsbärande och utåtriktad verksamhet. Du ansvarar för att i linje med vår vision och målsättningar planera, synliggöra och genomföra studentkårens årliga Luciabal och studentkårens traditionsbärande verksamhet samt samordna vår närvaro vid akademiska högtider på Stockholms universitet.

I ditt uppdrag kommer du att:

 • planera och genomföra Luciabalen
 • initiera nya och utveckla befintliga sponsorsamarbeten
 • marknadsföra Luciabalen
 • rekrytera och arbetsleda en projektgrupp för Luciabalen
 • samordna studentkårens deltagande i akademiska högtider: SU:s professorsinstallation och doktorspromotion, SU:s magisterpromotion, Nobelfestligheterna samt Valborg
 • ansvara för studentkårens ordensband och medaljer
 • ansvara för att hålla kontinuerlig kontakt med övriga studentkårer och Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) i traditionsbärande frågor

Om dig

Som person är du engagerad, brinner för att skapa ett studentnära campus präglat av gemenskap och studenters inflytande vid Stockholms universitet och du bjuder in till engagemang i studentkåren.

Vi ser gärna att du

 • har erfarenhet av traditionsbärande verksamhet
 • har erfarenhet av event/reklam/PR
 • har erfarenhet av att driva projekt
 • studerar eller har studerat vid Stockholms universitet
 • talar och skriver svenska flytande.

Erfarenhet av kår- eller föreningsverksamhet är meriterande men inget krav.

Om att vara förtroendevald

Att vara förtroendevald under ett verksamhetsår är en unik möjlighet att påverka och utvecklas som person. Vi hyser stort förtroende för våra medarbetare och i ditt förtroendeuppdrag har du mycket eget ansvar.

Som förtroendevald i studentkåren har du, via kårstyrelsen, fått ditt uppdrag av studentkårens medlemmar. Det är ett ideellt uppdrag men du får arvodering för att du ska ha möjlighet att utföra de uppgifter som ingår i uppdraget.

Vårt mål är att din tid på kåren tillsammans med engagerade och kunniga kollegor ska vara rolig och utvecklande. Som medarbetare hos oss arbetar du såväl självständigt som i grupp.

Praktiskt rörande uppdraget

 • Månadsarvode utgår i förhållande till uppdragets omfattning (se nedan under uppdragets längd) med följande referens: ett förtroendeuppdrag på 100 procent motsvarar ca 35 timmar i veckan och arvoderas med 17 400.
 • Det ingår fem dagars arvoderad ledighet per termin i uppdraget.
 • Som förtroendevald omfattas du inte av kollektivavtal.

Om uppdragets omfattning och längd

Uppdraget innebär att du är arvoderad förtroendevald på 62,5 procent under höstterminen 2018 t.o.m. 31 januari 2019 och 12,5 procent vårterminen 2019 fr.o.m. 1 februari 2019. Uppdraget är större på höstterminen på grund av att Luciabalen hålls den terminen. Januari 2019 ägnas åt avslutning inklusive slutrapportering av Luciabals-projektet. Uppdraget pågår från och med 8 augusti 2018 till och med 30 juni 2019.

Så här söker du uppdraget

Sista ansökningsdag är den 16 maj 2018. Ansökningar behandlas löpande. Skicka personligt brev och CV till rekrytering@sus.su.se

Märk din ansökan med ”ÖMA och Luciabal”.

Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och förutsättningar.

Om oss

Stockholms universitets studentkår är en frivillig medlemsorganisation som arbetar för att förbättra studenternas villkor och vardag. Vårt uppdrag är att du som studerar vid Stockholms universitet aktivt ska kunna påverka din utbildning. Vår målsättning är en studietid i världsklass och att du som student ska ha tillgång till ett rikt socialt liv på campus. Vi är även en bolagskoncern som erbjuder studentvänliga priser för träning, kurslitteratur och restaurang- och cafébesök.

Vi värdesätter professionalitet, engagemang, öppenhet och tillgänglighet.

Mer information

Frågor om studentkåren, förtroendeuppdraget och rekryteringsprocessen skickas till rekrytering@sus.su.se.

Du är dessutom välkommen att kontakta nuvarande övermarskalk tillika projektledare för Luciabalen Maria Lunusjkin på overmarskalk@sus.su.se eller ansvarig för evenemang och medlemsaktiviteter Andrej Lunusjkin på medlemsaktiviteter@sus.su.se för frågor om uppdraget.

Är du nyfiken på hur vardagen på studentkåren ser ut? Följ oss på Instagram @sustudentkar

Stockholms universitets hörandeförsamling

Ny rektor till Stockholms universitet kommer väljas om ungefär ett år – och redan nu har processen satts igång för att utse denna. Studenter har rätten att vara involverade i detta beslut, vilket sker via representationsplatser I SU:s hörandeförsamling.

Stockholms universitets studentkår har möjligheten att utse 12 ordinarie representanter och 6 ersättare, och dessa ska fördelas jämnt mellan studienivåer. Detta betyder att det finns plats för:

 • fyra studenter på grundnivå, med två ersättare
 • fyra studenter på avancerad nivå, med två ersättare
 • fyra studenter på forskar/doktorandnivå, med två ersättare

Är du intresserad av att delta?

Kontakta presidiet@sus.su.se och skicka med vad du studerar och på vilken nivå, din email samt hur lång tid du har kvar på utbildningen.

Vill du veta mer?

Nedan finner du länkar med information från Stockholms universitet.

 

 

 

Språkcaféledare

Är du vår nya Språkcaféledare? Just nu söker vi flera studenter som tillsammans med SUS vill driva vårt Språkcafé på svenska. Uppdraget går ut på att fika, ha trevligt och leda samtal på svenska.

Språkcafét är en mötesplats för både blivande och nuvarande studenter som vill prata svenska i en avslappnad miljö oavsett kunskapsnivå, äta gott fika och skaffa nya vänner! Vi träffas på onsdagar jämna veckor mellan 16.00 och 17.30 för att lära känna varandra över en kopp kaffe eller två.

Språkcafét har funnits sedan hösten 2015 men drivs nu i kårens regi. Syftet är att skapa en mötesplats för studenter här på SU och presumtiva studenter som vill träffas och prata svenska i en avslappnad miljö. SUS jobbar för att SU ska vara ett inkluderande universitet och vill ligga i framkant i arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande.

Är du intresserad? Kontakta Anna Paulsson Hellström på likavillkor@sus.su.se

Kika dessutom in på vår facebooksida för mer information 

Representant i institutionsstyrelsen vid institutionen för SlaBaFiNeTy

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen representerar du alla studenter vid din institution. Institutionsstyrelsen är det högst bestämmande organet på varje institution. Här fattas beslut om kurser, budget m.m. I styrelsen sitter prefekten, som agerar ordförande, studierektor och andra anställda på institutionen. 

Möten hålls en gång per månad och hålls på svenska. Posten som studentrepresentant är arvoderad och arvode utgår från de möten man deltagit i.

Frågor samt friformulerad intresseanmälan hänvisas till studiebevakare.humfak@sus.su.se.

Representant i Biologiska sektionsberedningen

Som studentrepresentant i Biologiska sektionsberedningen representerar du alla studenter och doktorander vid de kemiska institutionerna. Du förväntas närvara på beredningens möten (tre stycken per termin), läsa möteshandlingar inför mötena och efteråt rapportera relevant information till Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Du lär dig hur beslut fattas på universitetet och myndigheter överlag, du får värdefulla kontakter vid sektionen, du tar del av aktuell information inom sektionen och du får arvode för varje möte du medverkar i. Inga förkunskaper krävs, bara viljan att lära och verka för ett mer demokratiskt och transparent universitet. Vid funderingar kring uppdraget kan du alltid vända dig till din studibevakare på studentkåren (se nedan).

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: ca 5-6 timmar per möte (inkl. förberedelser och rapportering). Tre möten per termin.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Kemiska Sektionsberedningen

Som studentrepresentant i Kemiska sektionsberedningen representerar du alla studenter och doktorander vid de kemiska institutionerna. Du förväntas närvara på beredningens möten (tre stycken per termin), läsa möteshandlingar inför mötena och efteråt rapportera relevant information till Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Du lär dig hur beslut fattas på universitetet och myndigheter överlag, du får värdefulla kontakter vid sektionen, du tar del av aktuell information inom sektionen och du får arvode för varje möte du medverkar i. Inga förkunskaper krävs, bara viljan att lära och verka för ett mer demokratiskt och transparent universitet. Vid funderingar kring uppdraget kan du alltid vända dig till din studibevakare på studentkåren (se nedan).

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: ca 5-6 timmar per möte (inkl. förberedelser och rapportering). Tre möten per termin.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant för Geo- och miljövetenskap i Stipendieberedningen

Som Geo- och miljövetenskapliga sektionens studentrepresentant i Stipendieberedningen representerar du studentperspektivet vid granskning av ansökningar till donationsstipendierna, Liljevalch Jr:s resestipendium och Bendixsons stipendier åt docenter. Under din mandatperiod lär du dig mer om dessa stipendier och om hur man resonerar kring vilka sökande som tilldelas stipendier. Inga förkunskaper krävs. 

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Kemiska Lärarförslagsnämnden

Som representant i Kemiska Lärarförslagsnämnden representerar du studentperspektivet vid anställning av lärare till kemiutbildningarna. Du har möjlighet att påverka vilka lärare som anställs och du får värdefulla erfarenheter av rekryteringsprocesser som förbereder dig inför ditt eget arbetssökande, i synnerhet om du funderar på att söka tjänster inom universitetet. 

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: varierande beroende på antalet utlysta tjänster och sökande.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Geo- och Miljövetenskapliga Lärarförslagsnämnden

Som representant i Geo- och Miljövetenskapliga Lärarförslagsnämnden representerar du studentperspektivet vid anställning av lärare till institutionerna INGIGV och ACES. Du påverkar vilka lärare som anställs och du får värdefulla erfarenheter av rekryteringsprocesser som förbereder dig inför ditt eget arbetssökande, i synnerhet om du funderar på att söka tjänster inom universitetet. 

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: varierande beroende på antalet tjänster och sökande.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.

Representant i Geo- och Miljövetenskapliga sektionsberedningen

Som studentrepresentant i Geo- och Miljövetenskapliga sektionsberedningen representerar du alla studenter och doktorander vid institutionerna ING, IGV och ACES. Du förväntas närvara på beredningens möten (tre stycken per termin), läsa möteshandlingar inför mötena och efteråt rapportera relevant information till Naturvetenskapliga fakultetsrådet. Du lär dig hur beslut fattas på universitetet och myndigheter överlag, du får värdefulla kontakter vid Sektionen för geo- och miljövetenskaper, du får ta del av relevanta nyheter för din studiesituation och du får arvode för varje möte du medverkar i. Inga förkunskaper krävs, bara viljan att lära och verka för ett mer demokratiskt och transparent universitet. Vid funderingar kring uppdraget kan du alltid vända dig till din studibevakare på studentkåren (se nedan).

Mandatperiod: till slutet av 2018.
Tidsåtgång: ca 5-6 timmar per möte (inkl. förberedelser och rapportering). Tre möten per termin.

Frågor? Mejla studiebevakare.natfak@sus.su.se.