Förtroendeuppdrag hos Sveriges förenade studentkårer

Just nu finns det flera förtroendeuppdrag att söka hos Sveriges förenade studentkårer (SFS). Eftersom Stockholms universitets studentkår är medlem i SFS kan vi nominera kandidater till de olika uppdragen. Är du intresserad? Skicka din ansökan till presidiet@sus.su.se senast söndag den 25 februari kl. 23:59.

Nedan kan du läsa mer om SFS och de olika uppdragen.

Om SFS

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag ett femtiotal medlemskårer, vilka tillsammans samlar omkring en kvarts miljon studenter. SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings- och studiesociala frågor som rör studenternas situation på det nationella och internationella planet.

SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet. Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering.

Förtroendeuppdragen

SFS presidium*
Ledamöter i SFS styrelse
SFS Doktorandkommittés ordförande
Ledamöter i SFS Doktorandkommitté
SFS verksamhetsrevisorer
● Ledamöter i SFS valberedning

*SFS valberedning kommer att betrakta samtliga inkomna nomineringar till presidiet även som nomineringar till styrelseledamot, om inget annat anges i nomineringen.

SFS nomineringsanmodan