Medlemsundersökning 2018 / Member survey 2018

Tack för att du har svarat på vår medlemsundersökning! Fyll i formuläret nedan om du vill delta i utlottningen av biobiljetter. 

Thank you for taking part in our member survey! Please fill out the form if you would like to participate in the raffle for cinema tickets.


Namn/Name *
Namn/Name
Personal/P-/T-number