Kårföreningar

En kårförening är en förening som är kopplad till kåren. De drivs av studenter för ett levande campus och studentliv.

Du når studentkårens samordnare för kårföreningar på karforeningar@sus.su.se

Om du saknar någon kårförening kan du alltid registrera en ny. Gör det genom knappen "Nyregistrering av kårförening"

Nedan hittar du en lista på aktiva kårföreningar. 

Aktiva kårföreningar