Allians för kåren

Allians för kåren

Om partiet:

Allians för kåren är en samverkan mellan borgerliga studentföreningar i Stockholm för liberala och konservativa studenter. Vi verkar för en demokratisk utveckling av vårt samhälle uppburet av liberala och konservativa idéer samt för studenter och deras intressen. Vi vill förbättra studietiden vid Stockholms universitet genom att verka för ett roligare studentliv, utöka kontakten mellan universitet och näringsliv och förbättra villkoren för studenters ekonomi.

Partiets tre viktigaste frågor i kårvalet 2017:

  • Din studietid är mer än att studera! Allians för kåren vill ha en roligare studietid.
  • Digitalisera kurslitteraturen!
  • Praktik som valbar kurs.

Kontakt:

www.facebook.com/alliansensu/
Hugo Thorén
Hugo_thoren@hotmail.com