Fi Studenter Stockholms universitet

Fi Studenter SU

Om partiet:

Fi Studenter vill att ett feministiskt perspektiv ska genomsyra alla beslut som tas på universitetet. Vi jobbar för att på demokratisk väg undanröja all form av diskriminering och att universitetet ska vara till för alla, oavsett bakgrund. 

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2017:

  • Ljuduppta alla föreläsningar!
  • Utred och åtgärda studenternas arbetsmiljö!
  • Obligatorisk personalutbildning för inkluderande språkbruk!

Kontakt:

www.facebook.com/FistudenterStockholm

Frida Lindström
fridalindstrom092@gmail.com