S-Studenter

S-Studenter

Om partiet:

S-studenter är en sammanslutning av studenter med socialdemokratiska och progressiva värderingar. Grunden för vår ideologi är tron på alla människors lika värde, på demokratin, feminismen och anti-rasismen. Vi vill se en studentkår som verkar för att alla ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning, oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

S- studenter har möte den 22 mars kl 16i kårsalen.

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2017:

  • Fler studentbostäder
  • Kostnadstak för kurslitteratur
  • Bekämpa psykisk ohälsa bland studenter.

Kontakt:

Natalia Grbic
Natalia.grbic@gmail.com

s-studenter.se