Studentpartiet

Studentpartiet

Om partiet:

Studentpartiet är ett rikspolitiskt obundet parti. Vi är ett kårparti med engagerade SU-studenter från många olika utbildningar och föreningar. Vi tycker att kåren ska fokusera på lokala frågor och lokal påverkan, inte rikspartiernas egenintresse. Vi kan kåren, kurser och campus!

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2017:

  • Mer roligt studentliv
  • Ett starkt studentinflytande
  • Bättre studentekonomi

Kontakt:

www.studentpartietsu.wordpress.com
Anton Bernhardt Hjelm
antonbernhardthjelm@gmail.com