Vänsterns studentförbund

Vänsterns studentförbund

Om partiet:

Vi är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt förbund som kämpar för ett universitet där alla behandlas lika oavsett klassbakgrund, etnicitet, kön, sexuell läggning eller funktionalitet. Vi vill i kåren genomföra saker som på allvar förbättrar studenters ekonomiska och sociala situation.  Vi är den kritiska vänsterrösten i kåren.

Partiets tre viktigaste frågor i valet 2017:

  • Fri kurslitteratur
  • Ett feministiskt universitet
  • Ett universitet utan gränser

Kontakt:

vsfstockholm.wordpress.com
Marcus Löfgren
marcus.lofgren@outlook.com