Frågor och Svar om Kårvalet

Vem får rösta?

Alla som har blivit medlemmar i Stockholms Universitets studentkår senast tre veckor innan valet startar.

VAD RÖSTAR VI TILL?

Resultatet av kårvalet avgör sammansättningen av kårfullmäktige den kommande mandatperioden. De kårpartier som passerar mandatspärren tilldelas mandat i fullmäktige utifrån hur många röster de fått relativt de andra partierna. I SUS fullmäktige finns totalt 41 ordinarie stolar, med lika många suppleantplatser.

VARFÖR HAR KÅREN ETT KÅRVAL?

Kårvalet är till för att ge kårens medlemmar inflytande över vilka som ska styra kåren det kommande året och därigenom vilka frågor studentkåren ska prioritera.

Varför ska jag rösta i kårvalet?

Kåren arbetar med och för studenter. Genom kårvalet har kårmedlemmarna möjlighet att påverka kåren till att driva frågor som är viktiga för dem, månde det vara likabehandling i undervisningen, socialförsäkring för studenter, lättillgänglig kurslitteratur, studiesocial verksamhet, kårens egna organisation och arbetssätt – eller någonting annat.

HUR GÅR RÖSTNINGEN TILL?

Valet är internetbaserat, vilket innebär att så länge du har en dator med internetuppkoppling så kan du rösta var du vill. 

KAN JAG PERSONVALSRÖSTA?

Sedan 2011 går det är att personvalrösta under kårvalet. Det innebär att du inte bara kan röstar på det parti du bäst anser ta hand om dina intressen, utan även på den person som du tror kan göra jobbet bäst. För att en kandidat ska flyttas upp från sin plats på listan krävs minst fem procent av rösterna.

HUR FÖRDELAS PLATSERNA I FULLMÄKTIGE?

De 41 platserna i kårfullmäktige fördelas enligt d'Honts metod. Om ett parti får fyra mandat är det de fyra högst placerade studenterna på deras lista som får representera partiet - och även dig.

VAD BESLUTAR KÅRFULLMÄKTIGE OM?

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och beslutar i alla övergripande politiska, ekonomiska och principiella frågor som exempelvis verksamhetsplan, rambudget, stadga, kårstyrelsens sammansättning och vilka som ska utgöra kårens presidium (ordförande och vice ordförande). Läs mer om fullmäktige

VAD BESLUTAR KÅRSTYRELSEN OM?

Kårens styrelse (tillsättningen av denna sker genom ytterligare ett listval i kårfullmäktige) har mer direkt inflytande över kårens dagliga verksamhet då styrelsen bland annat beslutar om uppdragsbeskrivningar, arvoderingar och anställningar, remissvar och en mer detaljerad version av den av fullmäktige fastställda verksamhetsplanen. Läs mer om kårstyrelsen

VILKEN MAKT HAR KÅRPARTIERNA?

Kårpartierna utgör kårfullmäktige och dikterar således tillsammans villkoren för studentkårens verksamhet varje verksamhetsår. Hur mycket makt ett enskilt parti kan utöva beror på mandatfördelningen och eventuella koalitioner. Tillsättningen av kårstyrelsen sker via ytterligare ett listval i kårfullmäktige. Därmed får partierna mer eller mindre inflytande över kårens dagliga verksamhet.

För frågor om kårpolitiken kontakta karforeningar@sus.su.se.
För frågor om det kommande kårvalet kontakta projektledare för kårvalet karval@sus.su.se