Kårval

Studentkåren är en politiskt styrd medlemsorganisation. Varje år hålls kårval där medlemmarna har möjlighet att lägga sin röst på ett av de partier som ställer upp. Kårvalet avgör hur många ledamöter respektive kårparti får i kårfullmäktige, som är studentkårens högsta beslutande organ.

Under 2018 kommer valet hållas 16-27 april. Du måste ha blivit medlem i studentkåren senast 6 april klockan 17:00 för att ha rösträtt.

Så röstar du

Online

Du kan rösta online från den 16 april klockan 00.00 till 27 april 18:00. Använd uppgifterna vi har skickat till dig. Om du inte har dina inloggningsuppgifter kan du få hjälp vid valstationen.  

Valstation

Du kan också rösta vid valstationen på campus Frescati. Valstationen kommer finnas på plats vardagar klockan 10–16 under båda val­veckorna.

Under andra valveckan kommer den stå vid hus D, plan 3 i Södra huset alla dagar. Onsdagen 25 april kommer det även finnas en valstation vid Arrhenius­laboratorierna. Vi kommer också ha en rörlig valstation. Följ sustudentkar på Instagram för att hålla dig uppdaterad om var den rörliga stationen befinner sig.

Partier i kårvalet 2018

De partier som blivit godkända och ställer upp i kårvalet 2018 är: Allians för kåren, Studentpartiet, S-studenter och Vänsterns studentförbund. Har du några frågor till partierna så finns kontaktuppgifter till partiombuden på kårpartiernas egna flikar till höger. 

Läs mer i valnämndens kungörande

Se nomineringslistorna för kårvalet 2018

Bilda och registrera partier

Alla kårmedlemmar har själva möjligheten att bilda ett kårparti och ställa upp i kårvalet förutsatt att de kriterier som sätts upp för kårpartier uppfylls.

För att bilda ett parti måste du samla minst 25 stycken medlemmar i studentkåren. Ni måste sedan fylla i och signera blanketten för partiregistrering. Deadline för detta var den 20 februari klockan 18:00 och den gällde även för redan existerande kårpartier. Fyra partier har fått sina registreringar godkända av valnämnden.

Nomineringslistor

Alla partier som skickar in en godkänd partiregistrering får skicka in nomineringslistor för de personer de vill ska representera partiet i fullmäktige. Alla listor måste bestå av minst fem medlemmar av partiet (som även måste vara medlemmar i kåren) och listan ska vara rangordnad. Nomineringslistorna ska fastställas under ett nomineringsmöte. Mötet ska vara öppet för alla och det är viktigt att mötet protokollförs.

Senast 7 mars klockan 18:00 måste ni ha fyllt i och skickat in nomineringslistan för ert parti. 

Kontakta karval@sus.su.se om du vill ha mer information.

Valnämnden

Valnämnden väljs av SUS fullmäktige och består av 3–5 ledamöter. Ordförande för valnämnden är även projektledare för kårvalet och högst ansvarig för att valet går demokratiskt till och att inga stadgar bryts. Det är valnämnden som godkänner alla partiregistreringar och nomineringslistor samt kungör valresultatet efter valveckan.

Resultat i kårvalet 2017

Kårvalet 2017 hölls den 24–28 april. Vinnare i kårvalet blev S-Studenter med 337 röster. Allians för Kåren blev näst största med 300 röster medan Vänsters Studentförbund kom på tredjeplats med 298 röster.

Läs mer om valresultatet