Hej lärarstudent!

Vi är tusentals lärarstudenter på Stockholms Universitet. På Studentkåren är vi två personer som aktivt arbetar för att vi lärarstudenter ska synas och höras, på campus så väl som i beslutsfattande och beredande organ. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ner till höger på den här sidan. Prenumerera gärna på vårt månatliga nyhetsbrev för att få information rörande vad som är aktuellt på campus. Håll även utkik här till höger och på vår Facebook-sida Lärarstudenter Stockholms Universitet för senaste nytt emellan nyhetsbreven.

Detta händer i vår:

  • Varje tisdag ordnas pubar för lärarstudenter på Café Bojan av Lärarstudenternas klubbmästeri (LäS KM). För mer info: Facebook.com/LasKMSU
  • Med start 15 februari kommer bjuder vi på (riktig!) lunch varje torsdag samt relevanta och roliga föreläsningar i Lärarrummet på Gula Villan.

Påverka din utbildning

Som universitetsstudent kan du påverka din utbildning på hög nivå genom att gå med i studentrådet.

Enligt lag har studenter rätt att finnas representerade i alla organ på universitetet som fattar beslut som berör studenternas studiesituation. Det kan röra allt från kurslitteratur till stora förändringar i utbildningsplanerna som vi studenter alltså har rätt att påverka. Studentrepresentanterna väljs av kåren, genom studentråden på de olika institutionerna

Studentråden består av studenter vid samma institution som organiserat sig för att tillsammans förbättra sin utbildning samt bidrar till den studiesociala miljön genom att anordna exempelvis picnics, workshops, föreläsningar med mera.

Här nedanför finns länkar till studentråden vid lärarutbildningarna och ytterligare lite längre ner hittar du annonser för lediga arvoderade uppdrag som råden nominerar studenter till. 

KONTAKT

Karin Bohman

Studiebevakare för lärarutbildningarna jobbar med att koordinera studentrepresentation i beslutande och beredande organ, påverka övergripande strukturer och frågor inom lärarprogrammen, hjälpa studentråden med mera. Har du frågor om studentinflytande och studenträttigheter kan du kontakta studiebevakare.larare@sus.su.se

Jannika.jpg

Jannika Ojeda Meftah

Samordnare för lärarstudenter jobbar med events som exempelvis Lärarrummet i Gula Villan och svarar på frågor och tar emot förslag rörande aktiviteter för lärarstudenter till exempel seminarier, arbetsmarknadsdagar och dylikt.

Tjänstgör till och med den sista juni 2018.
lararstudenter@sus.su.se

PS. Missa inte att vi har ett litet bibliotek för normkritisk pedagogik där lärarstudenter fritt kan låna böcker och lärarhandledningar.

 

Kårföreningar

En kårförening är en förening som är kopplad till kåren och drivs av studenter för ett levande campus och studentliv. Kårföreningar ägnar sig åt sociala aktiviteter, till exempel studentpubar, spelkvällar och seminarier.