LÄRARSTUDENTER SÖKES!

Lärarstudenter sökes till arvoderade representationsuppdrag! 

Enligt lag har studenter rätt att finnas representerade i alla organ på universitetet som fattar beslut som berör studenternas studiesituation. Det kan röra allt från kurslitteratur till stora förändringar i utbildningsplanerna som vi studenter alltså har rätt att påverka. 

Studentinflytande är viktigt för att säkerställa kvalitén på utbildningen. Studentrepresentanterna väljs av kåren, genom studentråden på de olika institutionerna, och just nu har vi massor med vakanser!

Kolla in annonserna nedan och maila till studiebevakare.larare@sus.su.se