Nya studentrepresentanter valda vid BUV

Vid BUVs Studentråds konstituerande möte den 31 januari samt vid det extrainsatta studentrådsmötet den 16 februari skedde nyval av representanter till Insitutionsstyrelsen, Programråden, BUVs interna arbetsmiljögrupp, Samhällsvetenskapliga Fakultetsrådet samt nominering till Beredning för Lärarutbildning på HV-området (BULA).

Rådet söker fortsatt studentrepresentanter! Läs mer längst ner! 

 

Styrelse

Elin Tegström, ordförande (grundlärare fritidshem)

Elin Andersson, vice ordförande (förskollärare)

Lars Lengheden, kassör (grundlärare fritidshem)

Elias Lasso, ledamot (grundlärare fritidshem)

Ellinor Nilsson Björk, ledamot (förskollärare)

Marielle Axelsson, ledamot (förskollärare)

 

Representationsuppdrag

Institutionsstyrelsen: Elin Tegström - ordinarie, Elin Andersson - ordinarie

Programrådet Grundlärare Fritidshem: Lars Lengheden, Elias Lasso

Programrådet Förskollärare: Elin Andersson, Ellinor Nilsson Björk

BUVs arbetsmiljögrupp: Marielle Axelsson - studerandeskyddsombud

Centrala Lärarstudentrådet (CLR): Elin Tegström - ordinarie, Elin Andersson - suppleant

Beredningen för Lärarutbildning på HV-området - BULA (via CLR): Elin Andersson

Samhällsvetenskapliga Fakultetsrådet (SFR): Lars Lengheden

Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå - SAGA (via SFR): Lars Lengheden

 

Rådet söker fortsatt studentrepresentanter! Läs mer i annonserna nedan!